Perekond
(200)
Siit leiad vajaliku info abielu sõlmimisest, lahutusest ning abikaasade varalistest suhetest. Ühtlasi info, kuidas taotleda…
Kohtusse pöördumine
(95)
Siit leiad Eesti kohtusüsteemi ja kohtuastmete osas vajaliku teabe ning saad ka juhiseid, kuidas vajaduse korral kohtusse pöörduda…
Võlad
(120)
Siit leiad vajalikku teavet võlgadega seotud teemadel. Näiteks kui võlgnevuse tõttu on algatatud kohtu- või täitemenetlus, või…
Piiriülene asjaajamine
(63)
Siit leiad praktilist teavet selle kohta, kuidas lahendada mitmesuguseid piiriüleseid õigusküsimusi, kuhu pöörduda ja milliseid…
Kinnisvara
(94)
Siit leiad kinnisvara omamist, valdamist, koormamist ja võõrandamist puudutava teabe ning saad ka juhiseid, kuidas oma õigusi…
Dokumentide vormid
(36)
Siit leiad erinevad dokumendivormid ja nende vormistamist ja esitamist puudutava teabe. Näiteks saad juhiseid, kuidas ja milliseid…
Pärimine
(117)
Siit leiad pärimisega seotud infot, näiteks saad infot, kuidas teha testamenti, kuidas algatada pärimismenetlus või loobuda…
Maksud
(38)
Siit leiad füüsilise isiku tulumaksu ja maamaksu kohta vajaliku teabe. Täiendavalt vaata veel tulumaksuseadust ja maamaksuseadust…
Ettevõtlus
(96)
Siit leiad ettevõtlust ja ettevõtja õigusi, kohustusi ja vastutust puudutava teabe. Näiteks saad juhiseid selle kohta, milliseid…
Töö
(56)
Siit leiad teavet töölepingu sõlmimise ja lõppemise, töötaja ja tööandja kohustuste ning töö- ja puhkeaja kohta. Samuti leiad…
Tarbijakaitse
(16)
Siit leiad tarbijate õigusi ja kohustusi puudutava teabe ning saad ka juhiseid, kuidas oma õigusi erinevates olukordades kaitsta…
Lepingud
(274)
Siit leiad lepingute sõlmimise kohta vajaliku teabe ning saad juhiseid, millises vormis peab leping sõlmitud olema ja millised…

Riigi toetusel pakutav esmane õigusnõu

Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid.

 

OÜ HUGO

HUGO.legal on rahvusvaheliselt mitmeid auhindu võitnud idufirma missiooniga päästa maailm ebaõiglusest ning teha õigusabi kättesaadavaks kõigi jaoks. HUGO keskendub tasuta kasutamiseks mõeldud õigusrobotite loomisele ning õigusabi hinna taskukohaseks muutmisele.

Tutvu tingimustega ja meeskonnaga

Hugo logo

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele.

Tutvu tingimustega ja meeskonnaga

 

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu tegevuse eesmärk on oma liikmete ja toetajaskonna ühiste väärtuste ja nende õiguste kaitse, sotsiaalse turvalisuse tagamine, abivajajate hoolekande edendamine.

Tutvu tingimustega ja meeskonnaga

Justiitsministeerium toetab

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium. Õigusteenust osutatakse vastavalt Justiitsministri 15.02.2021 määrusele nr 4 "Riigi toetatav õigusnõustamine".

Veebilehte juristaitab.ee haldab alates 10. aprillist, 2017. a Justiitsministeeriumi toel OÜ HUGO.

 

Justiitsministeeriumi logo

 

 

 

Otsid vastust? Küsi juristilt

Küsimuse esitamiseks on vajalik tuvastada end Mobiil-ID, Smart-ID, eID või ID-kaardi abil. Küsimustele vastavad Justiitsministeeriumi lepingupartneri OÜ HUGO juristid.

Teenus on mõeldud kiire esmase õigusnõu andmiseks. Juhul kui tegemist on küsimusega, mis eeldab konkreetsete dokumentidega tutvumist, on sobivam broneerida aeg kohtumisega õigusnõustamiseks.

Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul ja vastusest teavitatakse Teid e-kirja teel.

Vaata lähemalt „Küsi juristilt“.