Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut peavad kohtu kinnistus- ja registr

Loe edasi

Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond, Tartu Maakohtu registriosakonna kontaktandmed.

Loe edasi

Olles saanud ärikeelu, peate astuma tagasi nende ühingute juhtorgani liikme kohtadelt, milles ärikeelu määranud kohus Teil olla ei luba. Kui Te ise aktiivne ei ole, algatab registripidaja ühingu suhtes menetluse, andes ühingule aega vähemalt 6 kuud juhatuse seaduse nõuetele vastavaks viimiseks.

Loe edasi

Laevad tuleb registreerida laevakinnistusraamatus. Rohkem infot selle kohta, millised laevad tuleb registreerida ja mida selleks tegema peab, leiate Justiitsministeeriumi Laevakinnistusraamatu veebilehelt.

 

Loe edasi

Vabade elukutsete kohta, milleks nimetatakse kõrgkvalifikatsiooniga ameteid, kus kutsealased põhitoimingud tehakse isiklikult (neid ei saa palgalistele abilistele delegeerida), sõltumatult ja enda vastutusel ja kes tegutsevad vastavate seaduste alusel, saab lugeda vastavatest

Loe edasi

Registrisse tehakse kanne ettevõtja avaldusel, kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel.

Loe edasi

Majandusaasta aruande peavad registrile esitama äriühingud, mittetulundusühingud (k.a korteriühistud, erakonnad jne) ja sihtasutused.

Loe edasi

Majandusaasta aruande esitamine registrile on kohustuslik.

Uue, 2023. a kehtima hakkava Äriregistri seaduses on loodud täiendavad hoovad selleks, et distsiplineerida aruannete esitamise kohustuse täitmist.

Loe edasi

Vastavalt raamatupidamise seaduse § 25 lõikele 3 allkirjastab vähemalt üks raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liige või füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande viivitamata pärast selle heakskiit

Loe edasi
Ettevõtlus, Kohtusse pöördumine

Jah, ühingu asutamise ja füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise eest tuleb tasuda riigilõivu vastavalt riigilõivuseaduses sätestatud määrale. Nt osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu asutamise eest tuleb tasuda 145 eurot.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Ettevõtlus

Maakohtu registriosakonna toimingute eest tuleb üldreeglina tasuda riigilõivu. Erandiks on riigilõivuseaduses toodud riigilõivuvabastused mõningate toimingute eeest. Kui avalduse koostab ja esitab notar, tuleb tasuda ka notaritasu.

Loe edasi
Dokumentide vormid, Ettevõtlus

Ettevõtjaportaali kaudu asutamisel asendab asutamislepingut ja põhikirja nn tüüppõhikiri, seega ei pea Teil endal põhikirja olemas olema.

Loe edasi

Äriühingu, füüsilisest isikust ettevõtja või mittetulundusühingu saab elektroonilisel teel registreerida kui kõigil seotud isikutel (juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jne) on ID-kaardid.

Loe edasi

Äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või välismaa äriühingu filiaali saate asutada notari või ettevõtjaportaali kaudu.
 

Loe edasi

Puuduste kõrvaldamise määruses märgitud puudused tuleb määratud tähtajaks kõrvaldada, et oleks võimalik teha kandeavalduses taotletud kanne. Kui puudused jäävad kõrvaldamata, siis esitatud avaldus jääb registripidaja poolt rahuldamata.

Loe edasi

Äriregistrisse kantud andmete muutumisel tuleb viivitamata esitada avaldus äriregistrisse kantud andmete muutmiseks. Avalduse saate esitada e-äriregistri kaudu.

Loe edasi

Antud peatükist leiate vastused kõige enam esitatud küsimustele ettevõtlust puudutava õigusliku regulatsiooni kohta.

Loe edasi

Registriandmetega saate tutvuda äriregistri teabesüsteemi kaudu või notaribüroodes. E-äriregistris saate tasuta vaadata registrikaartidel olevaid andmeid ja menetlusteavet. Detailpäringud on aga tasulised.

Loe edasi
Ettevõtlus, Reisimine

Tervist! Tunnen huvi giidinduse vastu Tallinna Vanalinnas. Olen otsinud infot internetist ja riigiteatajast Turismiseaduse alt, kuid tulutult.

Loe edasi

Kui pakute füüsilise isikuna oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on Teile püsivaks tegevuseks, siis olete ettevõtja. Enne tegevuse alustamist peate registreerima enda füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistris või asutama äriühingu.

Loe edasi