Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Tarbijakaitse, Tarbijavaidluste komisjon

Tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/et) pädevuses on lahendada ainult tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole eelnevalt suutnud omavahel lahendada.

Loe edasi
Tarbijakaitse

Tere Selline probleem, et sai ostetud kuumaõhupalli sõidu teenus firmalt Blue Sky Balloons OÜ eelmise aasta augustis, väärtuseks 600 EUR. https://ariregister.rik.ee/est/company/14022815/Blue-Sky-Balloons-O%C3%9C Sügisel olid ilmad kehvad ning lend lükkus selle aasta peale.

Loe edasi
Pretensiooni esitamine

Tere! Tekkis küsimus olukorra kohta, kus on minule menetluses määratud juhtimisõiguse 6 kuuks ära võtmine. Mul on täis load ning puuduvad eelmised rikkumised. Ise arvan, et juhilubade ära võtmine põhjendati aktiivse sissetuleku puudumise tõttu.

Loe edasi
Ettevõtlus, Reisimine

Tervist! Tunnen huvi giidinduse vastu Tallinna Vanalinnas. Olen otsinud infot internetist ja riigiteatajast Turismiseaduse alt, kuid tulutult.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Tarbijakaitse

How can I open a case file against a treder for bad service ? I got positive decision from Customer Dispute Committee that treder supposed to pay me a certain amount. But it been two month still i have not got any money from trader and they are not cooperating at all.

Loe edasi
Tarbijakaitse, Tarbijavaidluste komisjon

Tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/et) pädevuses on lahendada ainult tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole eelnevalt suutnud omavahel lahendada.

Loe edasi

Lennu hilinemise korral on reisijal õigus hoolitsusele, kui hilinemine kestab:

Loe edasi

Tarbijakaitseseaduses sätestatud tarbija kaebuste lahendamise üldine kord nõuab, et enne kaebuse esitamist tarbijakaitseametile tuleb esmalt esitada pretensioon kauplejale ning oodata ära viimase vastus.

Loe edasi

Tarbijavaidluste komisjoni otsus on soovitusliku iseloomuga ning selle peale ei saa esitada kaebust.

Loe edasi

Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumise eest riigilõivu ei võeta.

 

 

Loe edasi
Tarbijakaitse, Pretensiooni esitamine

Tarbijale müügi puhul on tarbija põhiliseks ootuseks, et müüdud asjal on kokkulepitud omadused ja seda saab kasutada sihtotstarbeliselt.

Ostjale üleantav asi peab vastama kõigile tingimustele, sealhulgas koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse, dokumentide ja pakendi osas.

Loe edasi

Kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, on tarbijal õigus esitada müüjale pretensioon nende puuduste suhtes, mis avalduvad asjal pretensiooni esitamise tähtaja ehk kahe aasta jooksul.

Loe edasi

Kauplejal on kohustus kauba/teenuse müümise korral anda ostjale  maksmist tõendav dokument (ostutšekk, arve või muu nimetusega dokument), kus peavad olema märgitud vähemalt järgmised andmed:

 

Loe edasi

Kui kataloogist tellitud asi ei vasta kataloogis lubatud nõuetele või sellel ei ole omadusi, mida võiks tavaliselt sellise kauba puhul eeldada, on tarbijal õigus esitada selle kohta pretensioon kauba müüjale.

Loe edasi

Ka interneti kaudu müüdav kaup või teenus peavad vastama seadusega kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.

Loe edasi

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib tarbija nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.

Loe edasi

Enne kui reisija sõlmib pakettreisilepingu või teeb selleks siduva pakkumise, on reisikorraldaja ja juhul, kui pakettreisilepingu sõlmimist pakutakse vahendaja kaudu, siis ka vahendaja kohustatud esitama reisijale asjakohase standardinfo teabelehe ning järgneva teabe, kui see on konkreetse pakettreisi korral asjakoh

Loe edasi

Kui pakute füüsilise isikuna oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on Teile püsivaks tegevuseks, siis olete ettevõtja. Enne tegevuse alustamist peate registreerima enda füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistris või asutama äriühingu.

Loe edasi