Millised õigused on tarbijal kauba tagastamiseks kataloogist tellimise korral?

Kui kataloogist tellitud asi ei vasta kataloogis lubatud nõuetele või sellel ei ole omadusi, mida võiks tavaliselt sellise kauba puhul eeldada, on tarbijal õigus esitada selle kohta pretensioon kauba müüjale. Kui kauba tellimiseks kasutati sidevahendit (telefon, arvuti vms) ja lepingu sõlmimise ajal ei viibinud müüja ja tarbija ühel ajal koos samas kohas , on tegu sidevahendi abil sõlmitud lepinguga.  Kauba tellimise sidevahendi abil teeb eriliseks see, et tarbija ei näe enne kättesaamist vahetult pakutavat toodet. Kataloogist ostetud kaup võib erineda kataloogis lubatust värvi, tegumoe, suuruse või muude omaduste poolest. Sellisel juhul on tegu puudusega kaubaga ja tarbijal on õigus kasutada kõiki müügilepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, ennekõike nõuda kauba parandamist või asendamist, müügihinna alandamist , kahju hüvitamist või lõpetada ühepoolselt leping lepingu üles öelda või sellest taganeda, samuti nõuda kaasneva kahju hüvitamist.

Sidevahendi abil kataloogist tellimise korral  on tarbijal 14 päeva aega kaubaga tutvumiseks. Selle aja jooksul võib ta lepingust taganeda ilma põhjust avaldamata. Taganemiseks piisab tellitud asja tagasisaatmisest või taganemisavaldusest asja müüjale.

Kui tarbija taganeb lepingust, peab müüja tagastama tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest kauplejani. Asja tagastamisega seotud kulud peab kandma kaupleja, kuid pooled võivad kokku leppida, et kuni 10 euro eest kannab tagastamiskulud tarbija. Kui sellist sätet lepingutingimustes pole, siis kannab tagastamiskulud kaupleja.

Kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (puudusega kaup), peab tagastamiskulud igal juhul kandma kaupleja.

 

 

Kontrollitud: