18.12.2023

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat juristaitab.ee kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate umbes 2 minutit aega, et anda meile tagasisidet.

Küsimustele saate vastata siin

20.04.2023

Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav justiitsministeeriumi kodulehelt.

18.04.2023

Igaühel, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes ei ole iseseisvalt võimeline tekkinud võlgnevustega toime tulema, on õigus saada võlanõustamisteenust. Võlanõustaja pakub nõu, kuidas võlgadega seaduslikult toime tulla ning ennetada ja leevendada võlgade tagajärjel tekkivaid probleeme…

18.04.2023

Alates 31.08.2022 saab Rapla ja Jõgeva riigimajades kasutada esimesi justiitspunkte, mis on mõeldud selleks, et õigusalaseid toiminguid saaksid teha inimesed, kellel endal kodus arvutit või videokonverentsi seadmeid ei ole.

18.04.2023

Finantsinspektsioon on loonud tarbijaveebi, mis pakub palju kasulikku infot ja nõuandeid rahaasjades ning teavet võlgadest vabanemise ja võlanõustajate kontaktide kohta. Vaata täpsemalt Minuraha

24.02.2023

Justiitsministeerium toetab eakatele õigusnõu andmist 12 000 euroga kalendriaasta kohta. Eakatele annab õigusnõu Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, kellega on sõlmitud toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 31. detsember 2024. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni ühe aasta võrra…

07.10.2022

Justiitsministeerium toetab erivajadustega inimestele õigusnõu andmist 70 000 euroga kalendriaasta kohta. Eesti Puuetega Inimeste Kojaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 31. märts 2025. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.

07.10.2022

Riigi toetatava esmase õigusnõu konkursi võitis OÜ HUGO, kes pakub inimestele soodustingimustel õigusnõu järgmised kolm aastat. Õigusnõu saab taotleda nii silmast silma kohtumiseks kui ka veebi teel.