Justiitsministeeriumi ja Pärnu Maakohtu koostööna valmis veebileht eestkostja.kohus.ee.

Eestkostja teejuhi veebilehel on teave eestkostjaks saamise, eestkostja ülesannete, eestkostetava eest hoolitsemise ja valdkonna kohta üldiselt. Veebist leiab ka juhendi aruande täitmiseks ning vastuseid korduma kippuvatele küsimustele. Samuti annab veebileht ülevaate toetavatest teenustest ja kontaktidest.

Veebilehe mõte on aidata eestkostjatel oma rollist selgemini aru saada, vähendada teadmatust ning hirmu suhelda kohtuga.

Veebileht on kättesaadav nii eesti kui vene keeles.

Avaldatud: 20.03.2024