Riigi toetatud õigusnõustamise eesmärk on pakkuda abivajajale kiiret, kvaliteetset ja soodsat esmast õigusalast nõustamist. Teenust pakuvad Justiitsministeeriumi lepingulised partnerid, kes on valitud avaliku konkursi alusel: 

Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Näiteks ei nõustata maksuvaidlusi puudutavatest küsimustes ja küsimustes mille puhul on kohtutäituril ja notaril selgitamiskohustus. Samuti ei saa õigusalaseks kiirnõustamiseks ette nähtud riigi toetust kasutada kohtus esindamiseks ja kohtudokumendi koostamiseks. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine, kus kohtus esindamine on lubatud. Vaesuses või toimetuleku piiril elaval inimesel on võimalik taotleda kohtus esindamise jaoks riigi õigusabi. Rohkem infot riigi õigusabi tingimuste ja taotlemise kohta leiate Eesti Advokatuuri veebilehelt
Riigi toetatud esmase õigusnõu korralduse ja täpsemate tingimuste kohta saab lugeda justiitsministri määrusest „Riigi toetatav õigusnõustamine“.