Tasuta õigusnõu eakatele pakub Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, kellega sõlmiti alates veebruarist 2023 leping kaheks aastaks, pikendamisvõimalusega veel üheks aastaks. 2023. aastal sai õigusnõu üle 1000 eaka.

Eakaks loetakse isik, kes on jõudnud vanaduspensioniikka ja teenust osutatakse sõltumata abivajaja sissetuleku suurusest. Õigusteenusega on hõlmatud ka eakate abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel. Õigusteenuse raames ei esindata abivajajat kohtus, samuti ei koostata kohtudokumente, erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Õigusnõustamisele palutakse kaasa võtta ka asjakohased dokumendid.

Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti järgmistes linnades: Jõgeval, Keilas, Paides, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Türil ja Võrus. Vaata nõustamiskohtade asukohti kaardil.

Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja -aegade kohta