Tasuta õigusabi erivajadustega isikutele pakub Eesti Puuetega Inimeste Koda, kes on teenuse teostamisele kaasanud oma partneri SA Õigusteenuste Büroo. Eesti Puuetega Inimeste Kojaga sõlmiti alates märtsist 2022 leping kolmeks aastaks, pikendamisvõimalusega veel kaheks aastaks. 2022. aastal sai õigusnõu 847 erivajadustega isikut.

Erivajadustega isikuks loetakse isik, kellel on tuvastatud keskmine, raske või sügav puue. Teenust osutatakse sõltumata abivajaja sissetuleku suurusest. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki. Õigusteenuse raames ei esindata abivajajat kohtus, samuti ei koostata kohtudokumente, erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel. Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel. 

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus. Vaata nõustamiskohtade asukohti kaardil.

Täpsem informatsioon nõustamiskohtade ja -aegade kohta