Riigi toetatud esmanõu pakub OÜ HUGO, kellega sõlmiti alates aprillist 2021 leping kolmeks aastaks pikendamisvõimalusega veel kaheks aastaks.

OÜ HUGO osutab riigi toel õigusnõustamist kõigile Eesti elanikele, kelle brutosissetulek on kuni 1200 eurot (k.a.) kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, kus kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 2000 eurot (k.a.). Õigusnõu antakse abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel.

Teenuse saamiseks tuleb abivajajal sõlmida kliendileping ja maksta 5 eurot omaosalustasu. Selle eest saab kaks tundi õigusnõu kas kohtumisega, inimese nõusolekul ka videosilla või telefoni teel. Järgnevad kolm tundi õigusnõu on võimalik saada soodushinnaga 45 eurot ja 75 senti tunnis. Lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades on soodushinnaga tundide arv 10. Omaosalus tasutakse ühe korra kalendriaastas ja tunde arvestatakse samuti kalendriaasta kohta. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.

Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Vajadusel abistatakse ka nõuetekohase riigi õigusabi taotluse koostamisel. Õigusteenuse raames ei esindata abivajajat kohtus, samuti ei koostata kohtudokumente, erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine.

Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus. Vaata nõustamiskohtade asukohti kaardil.

Õigusnõustamisele registreerumine ja lisainfo tel 6 880 400 või e-postil [email protected]

OÜ HUGO juristid vastavad õigusalastele küsimustele nii eesti kui vene keeles ka rubriigis Küsi Juristilt. Küsimuse esitamiseks tuleb ID-kaardi abil registreeruda. Vastuse saab ühe tööpäeva jooksul. 
 

Broneeri nõustamine

Sisualad

Juristid

Nimi
Agu Eichenbaum
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping
Nimi
Aivar Haava
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping
Nimi
Alla Žulinskaja
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Üüri - või rendileping
Nimi
Andrus Post
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping
Nimi
Andrus Reidi
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Inkassomenetlus, Kahjunõue, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Pärimine seaduse järgi, Pärandist loobumine, Täitemenetlus, Kindlustusõigus, Väärteoõigus
Nimi
Angela Jürgenson
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud
Nimi
Harland Paas
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti,vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus
Nimi
Heigo Kendla
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus
Nimi
Irina Metsler-Verner
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Abieluvõimetõend, Eestkoste, Täitemenetlus, Pankrotimenetlus
Nimi
Jana Kaup
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus
Nimi
Katrin Martis
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Tööõigus
Nimi
Kristel Kangilaski
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus
Nimi
Kunnar Korsten
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand
Nimi
Lia Niitaru
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti,vene, inglise
Eriala valdkonnad
Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Sotsiaalõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, Ehitus- ja planeerimisõigus, Keskkonnaõigus
Nimi
Maarika Pähklemäe
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Eestkoste, Hooldekodude küsimus, Pärimisõigus, Pärimine seaduse järgi, Testament, Alaealise lapse pärimistoimingud, Pärandist loobumine, Sotsiaalõigus, Äriõigus, MTÜ-d ja sihtasutused, Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük
Nimi
Malle Piirsoo
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, inglise
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Haldusõigus, Korteriühistuõigus, Keskkonnaõigus
Nimi
Mare Priks
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Isaduse tuvastamine
Nimi
Merike Roosileht
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Perekonnaõigus, Haldusõigus
Nimi
Monika Sulg
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti,vene, inglise
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Kahjunõue, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Laste hooldusõigus, Isaduse tuvastamine, Eestkoste, MTÜ-d ja sihtasutused, Korteriühistuõigus, kinkeleping, tasuta kasutamise leping
Nimi
Nastasja Babets
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine, Laste hooldusõigus
Nimi
Philippe Hint
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti,inglise
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus
Nimi
Raivo Kiisk
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Hüpoteek, Servituut, Perekonnaõigus, Elatis, Väärteoõigus
Nimi
Raivo Salumäe
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused)
Nimi
Tiina Mölder
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine
Nimi
Tiiu-Ann Kaldma
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused)
Nimi
Vadim Vilde
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Inkassomenetlus, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Ostueesõigus, Perekonnaõigus, Elatis, Lahutus ja vara jagamine
Nimi
Vahur Kõlvart
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Hüpoteek, Servituut, Ostueesõigus, Perekonnaõigus
Nimi
Vitali Denikin
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Tarbijakaitse, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Asjaõigus, Omand, Perekonnaõigus
Nimi
Vladimir Makarov
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti, vene
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Tarbijakrediit, Inkassomenetlus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Kinnisvara müük, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Võlgade ümberkujundamismenetlus, Perekonnaõigus
Nimi
Ülle Aliorg
Ametikoht
Jurist
Nõustamiskeel
eesti
Eriala valdkonnad
Võlaõigus, Asja varjatud puudused, Kahjunõue, Töövõtu- või käsundusleping, Üüri - või rendileping, Asjaõigus, Omand, Valdus, Servituut, Ostueesõigus, Kinnisomandi kitsendused (naabrusõigused), Perekonnaõigus