Justiitsministeeriumil valmis infovoldik, kus on antud põhjalik ülevaade sellest, millised on võlgnike õigused täitemenetluses. Voldik on kättesaadav justiitsministeeriumi kodulehelt.

Voldikust leiad infot selle kohta, kust saab enda täitemenetluse kohta teavet ning millisel juhul tuleb pöörduda kohtutäituri, millal Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja ja mis küsimustes justiitsministeeriumi või kohtu poole. Samuti, kuidas ja mis tähtaja jooksul esitada kohtutäiturile kaebus ning mis aja jooksul peab kohtutäitur vastama.

Voldikust leiab veel teavet täitemenetluses maksegraafiku sõlmimise kohta ning mida teha siis, kui kohtutäitur on arestinud arestimisele mittekuuluva sissetuleku. Sel juhul tuleb kohtutäituri poole pöörduda viivitamatult. Voldikus on kirjas ka informatsioon arestivaba miinimumi suurendamise kohta.

Avaldatud: 20.04.2023