Mis on ostu tõendav dokument ning millised nõuded selle suhtes kehtivad?

Kauplejal on kohustus kauba/teenuse müümise korral anda ostjale  maksmist tõendav dokument (ostutšekk, arve või muu nimetusega dokument), kus peavad olema märgitud vähemalt järgmised andmed:

 

  1. kaupleja nimi või ärinimi ja tegevuskoha aadress;
  2. müügikuupäev;
  3. iga kauba või teenuse hind ja tasutud summa.

 

Kaupleja tegevuskohaks on hulgikaubandus-, jaekaubandus-, toitlustus- või teenindusettevõtte koosseisu kuuluv kaupleja müügikoht.

Kui kaupade või teenuste eest kogumina tasutav summa on vähem kui 20 eurot, peab kaupleja ostudokumendi andma vaid tarbija nõudmisel.

Ostu tõendava dokumendi tähtsus avaldub selles, et kirjalikus kaebuses kauplejale tuleb tarbijal viidata tehingu sooritamist või müügi- või töövõtugarantiid tõendavale dokumendile või lisada kaebusele asjakohane dokument või selle koopia. Tarbijal on seega küll kohustus tõendada, et ta on müüjaga sõlminud müügilepingu, kuid ta võib seda teha mitmel viisil. Kui ostutšekki säilinud ei ole, sobib tõendamiseks ka muu tehingu tegemist tõendav dokument, näiteks pangakonto väljavõte või kaardimakse kviitung, kui sellelt nähtuvad andmed ostu sooritamise kohta.

 

 

Kontrollitud: