Giidi kutsetunnistus

Giidi kutsetunnistus

Ettevõtlus
Reisimine

Tervist! Tunnen huvi giidinduse vastu Tallinna Vanalinnas. Olen otsinud infot internetist ja riigiteatajast Turismiseaduse alt, kuid tulutult. Küsimus seisneb selles, et kas giidiks olemiseks on tingimata vaja sooritada atesteerimine ja saada giidikutse, tase 5 (vähemalt) või on mul võimalus olla nö vabatahtlik giid ilma atesteerimiseta (nt. läbi platvormi guruwalk.com)? Põhjuseks, miks ei saa ma hetkel atesteerimist läbida on see, et eksameid saab sooritada ainult üks kord aastas aprillis, mille juures peaksin ootama terve aasta, et üldse praktiseerima hakata.

Lugupidamisega 

Giiditöö on reguleeritud turismiseaduse, kutseseaduse, kutsestandardiga ja nende alusel välja töötatud konkreetsete nõuete ning tingimustega. Kutsestandard määratleb giiditöö jaoks vajalikud teadmised ja oskused. Lisainfo  on leitav kutsestandardis taseme 5 kohta ja taseme 6 kohta.

Kehtiv turismiseadus § 16 p 3 määratleb, et giid peab tõendama oma kompetentsust. Praktikas on kujunenud kompetentsuse tõenduseks kutsetunnistuse (tase5/6) omamine. Kutsetunnistus riikliku dokumendina võimaldab taodelda atesteeringut või litseintsi Euroopa Liidu riikides.

Vastatud:
15.05.2023

Millist teavet peab reisikorraldaja andma reisijale enne pakettreisilepingu sõlmimist?

Millist teavet peab reisikorraldaja andma reisijale enne pakettreisilepingu sõlmimist?

Enne kui reisija sõlmib pakettreisilepingu või teeb selleks siduva pakkumise, on reisikorraldaja ja juhul, kui pakettreisilepingu sõlmimist pakutakse vahendaja kaudu, siis ka vahendaja kohustatud esitama reisijale asjakohase standardinfo teabelehe ning järgneva teabe, kui see on konkreetse pakettreisi korral asjakohane:

1) reisi sihtkoht, reisiteekonna kirjeldus ja läbitavates kohtades viibimise aeg koos kuupäevadega ning sisalduvate ööde arv, kui reis hõlmab majutust;

Kontrollitud: