Millised on tarbija õigused lennuki või rongi hilinemisel?

Lennu hilinemise korral on reisijal õigus hoolitsusele, kui hilinemine kestab:

  1. üle 2 tunni kuni 1500 km lennu korral,
  2. 3 või enam tundi pikemate lendude puhul Euroopa Liidu piirides ja muude 1500-3500 km pikkuste lendude puhul,
  3. 4 või enam tundi üle 3500 km pikkuse lennu puhul väljaspool EL-i.

Hoolitsuse all mõeldakse ooteajaga võrreldes piisavat sööki, sidevõimalusi, vajadusel majutust hotellis ning transporti sinna. Kui lend hilineb üle 5 tunni, on reisijal õigus lennupileti hüvitamisele või tasuta majutusele. Lennupileti hüvitamisel võib reisija nõuda ka tasuta lendu tagasi reisi alguspunkti.

Kaotamata õigust transpordile, võib reisija hilinemise korral taotleda raudtee-ettevõtjalt hüvitist nende hilinemiste eest piletil märgitud lähte- ja sihtkoha vahel, mille puhul piletit pole hüvitatud. Hilinemiste eest makstavad miinimumhüvitised on järgmised:
a) 25% piletihinnast 60- kuni 119-minutilise hilinemise korral,
b) 50% piletihinnast 120-minutilise või enama hilinemise korral.

Hilinemise korral rohkem kui 60 minutit tuleb lisaks reisijatele tasuta pakkuda:

a) einet ja karastusjooke ootamisajale vastaval hulgal, kui need on rongis või jaamas kättesaadavad või neid on võimalik mõistlikul viisil muretseda,
b) hotelli või muud majutust ning transporti raudteejaama ja majutuskoha vahel, kui on vajalik üks või mitu ööbimist või kui on vajalik lisaööbimine, kui see on füüsiliselt võimalik,
c) kui rong on raudteel blokeeritud, siis transporti rongist raudteejaama, teise võimalikku lähtekohta või veoteenuse sihtkohta, kui see on füüsiliselt võimalik. Kui raudteeveoteenust ei saa enam jätkata, korraldab raudtee-ettevõtja reisijatele võimalikult kiiresti alternatiivse veoteenuse.

 

 

Kontrollitud: