Siit leiad tarbijate õigusi ja kohustusi puudutava teabe ning saad ka juhiseid, kuidas oma õigusi erinevates olukordades kaitsta. Täpsemalt saad vaadata tarbijakaitseseadusest ja võlaõigusseadusest

Praktilist teavet tarbijakaitse teemadel leiad ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehelt.

Tarbija

Tarbija

Tarbijakaitse

Tere Selline probleem, et sai ostetud kuumaõhupalli sõidu teenus firmalt Blue Sky Balloons OÜ eelmise aasta augustis, väärtuseks 600 EUR. https://ariregister.rik.ee/est/company/14022815/Blue-Sky-Balloons-O%C3%9C Sügisel olid ilmad kehvad ning lend lükkus selle aasta peale. Kui suve alguses ilmad ilusaks läksid sai lõpuks lend planeeritud. Kokku lepitud oli lendamine 18 juuni hommikuks, telefoni kõne kokku leppimise osas toimus 15. juuni hommikul. 15. juuni hilisõhtul oli uudistes info, et firma omanik sai õhtul surma gürokopteri õnnetuses. https://www.delfi.ee/artikkel/120203826/fotod-harjumaal-kukkus-alla-gurokopter-milles-olnud-inimene-hukkus Koduleht airventures.ee on nüüdseks kinni, emailidele peale hukkumise uudist ei ole vastanud keegi. Telefoni numbritele ka keegi ei vasta, viimati rääkimiseks olnud number on välja lülitatud ja inforegistri number annab midagi kinnise tooni laadset ja katkeb ära. Kuidas peaks sellises olukorras käituma, et oleks võimalik kasvõi osaliselt see 600EUR ettemaks tagasi saada? Tarbijakaitse juba ütles, et nemad ei saa midagi teha, kuna kui ühemehe-firma omanik on surnud, siis neil pole kellegagi suhelda. Ette tänades

 

Tere

Täname pöördumast! 

Kui ainu omanik on surnud, siis pole kellegi käest raha nõuda, kuid võite proovida uurida, kes on tema pärijad ja nendelt nõuda raha tagasi.

Lugupidamisega
Nastasja Babets

 

Vastatud:
31.07.2023

Tarbijavaidluses kohtusse pöördumine

Tarbijavaidluses kohtusse pöördumine

Kohtusse pöördumine
Tarbijakaitse

How can I open a case file against a treder for bad service ? I got positive decision from Customer Dispute Committee that treder supposed to pay me a certain amount. But it been two month still i have not got any money from trader and they are not cooperating at all. So when i went back to Customer Dispute Committee they said to me go to court and apply there, we can not process furthermore only court dose have right to by force payment. Now i don't know apply in court. Please need your help to apply in court. 

The decisions of the Consumer Disputes Committee are not reviewed or amended by the chairmen of the committee or by the Consumer Protection and Technical Regulatory Authority. The proceedings of the Consumer Disputes Committee end with a decision and are not renewed even if the parties submit new claims, new evidence or otherwise wish to challenge. In this case, the case must be brought before a court no later than the time limit for lodging an objection specified in the decision.

Therefore, if you are dissatisfied with the decision made in relation to you, it is only possible to continue the dispute in court proceedings. In court proceedings, you must submit a statement of claim to the court with all the evidence supporting the claim.

First of all, it is necessary to determine to which court to file a lawsuit (jurisdiction). As a rule, an action against a natural person must be filed with the court of his place of residence and against a legal person with the court of his place of residence, which is registered in the commercial register.

The application must be submitted  to the county court electronically via an e-file, by e-mail to the court's e-mail address or on A4-sized paper in clearly legible typeface. The statement of claim, like other documents submitted to the court, must be in Estonian, and documents in a foreign language must be accompanied by a translation into Estonian.

All the best
Monika Sulg

Vastatud:
27.07.2023

Millise aja jooksul peab kaupleja tarbija poolt kauba puuduse suhtes esitatud pretensiooni läbi vaatama ning kuidas tuleb pretensioon esitada?

Millise aja jooksul peab kaupleja tarbija poolt kauba puuduse suhtes esitatud pretensiooni läbi vaatama ning kuidas tuleb pretensioon esitada?

Tarbijakaitseseaduses sätestatud tarbija kaebuste lahendamise üldine kord nõuab, et enne kaebuse esitamist tarbijakaitseametile tuleb esmalt esitada pretensioon kauplejale ning oodata ära viimase vastus. Tarbija võib kaebuse esitada ise või esindaja kaudu mistahes vormis, sh suuliselt. Kui kaebus esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, peab tarbija  pretensioonis välja tooma vähemalt järgmised asjaolud:

Kontrollitud:

Millist teavet peab reisikorraldaja andma reisijale enne pakettreisilepingu sõlmimist?

Millist teavet peab reisikorraldaja andma reisijale enne pakettreisilepingu sõlmimist?

Enne kui reisija sõlmib pakettreisilepingu või teeb selleks siduva pakkumise, on reisikorraldaja ja juhul, kui pakettreisilepingu sõlmimist pakutakse vahendaja kaudu, siis ka vahendaja kohustatud esitama reisijale asjakohase standardinfo teabelehe ning järgneva teabe, kui see on konkreetse pakettreisi korral asjakohane:

1) reisi sihtkoht, reisiteekonna kirjeldus ja läbitavates kohtades viibimise aeg koos kuupäevadega ning sisalduvate ööde arv, kui reis hõlmab majutust;

Kontrollitud:

Millised nõuded kehtivad ostetud asja parandamise või vahetamise suhtes?

Millised nõuded kehtivad ostetud asja parandamise või vahetamise suhtes?

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib tarbija nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Arvestama peab muu hulgas ka asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning tarbija võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

Kontrollitud: