Millise aja jooksul kehtib kaubale või teenusele seadusest tulenev pretensiooni esitamise õigus?

Kui kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, on tarbijal õigus esitada müüjale pretensioon nende puuduste suhtes, mis avalduvad asjal pretensiooni esitamise tähtaja ehk kahe aasta jooksul.

Võlaõigusseaduse müügilepingu sätete kohaselt eeldatakse, et kui asjapuudus ilmnes esimese kuue kuu jooksul, siis oli see olemas juba asja üleandmise hetkel tarbijale, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Kui müüja leiab, et ta ei vastuta puuduse eest, peab ta tõendama, et asjal ei esinenud kõnealust puudust juba selle üleandmise hetkel ja et puuduse on põhjustanud tarbija oma tegevuse või tegevusetusega  (näiteks vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või on tegemist asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega. Tavaliselt tuginetakse tarbijavaidluse korral sõltumatu eksperdi arvamusele. Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puuduse korral ei või müüja kohustada tarbijat ekspertiisi kulutusi hüvitama. Pärast kuue kuu möödumist  on tarbijal enesel kohustus tõendada, et kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele, sh tellida ekspertiis ja tasuda selle eest.

 

 

Kontrollitud: