Kui soovin füüsilise isikuna tegeleda ettevõtlusega, kas pean olema sel juhul kantud äriregistrisse?

Kui soovin füüsilise isikuna tegeleda ettevõtlusega, kas pean olema sel juhul kantud äriregistrisse?

Kui pakute füüsilise isikuna oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on Teile püsivaks tegevuseks, siis olete ettevõtja. Enne tegevuse alustamist peate registreerima enda füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistris või asutama äriühingu. Füüsilisest isikust ettevõtja kohta saate rohkem informatsiooni Justiitsministeeriumi veebilehelt.

 

Kontrollitud:

Millised õigused on tarbijal kauba tagastamiseks kataloogist tellimise korral?

Millised õigused on tarbijal kauba tagastamiseks kataloogist tellimise korral?

Kui kataloogist tellitud asi ei vasta kataloogis lubatud nõuetele või sellel ei ole omadusi, mida võiks tavaliselt sellise kauba puhul eeldada, on tarbijal õigus esitada selle kohta pretensioon kauba müüjale. Kui kauba tellimiseks kasutati sidevahendit (telefon, arvuti vms) ja lepingu sõlmimise ajal ei viibinud müüja ja tarbija ühel ajal koos samas kohas , on tegu sidevahendi abil sõlmitud lepinguga.  Kauba tellimise sidevahendi abil teeb eriliseks see, et tarbija ei näe enne kättesaamist vahetult pakutavat toodet.

Kontrollitud: