Registrist kustutatud ettevõttel on vara

Tere. Kustutatud ettevõtte varade ümberkirjutamine? Ettevõte kustutati aruande esitamatta jätmise tõttu. Ettevõtte nimel on 2 sõidukit ja haagis, mida ei saa nüüd MNT ameti kaudu ümberkirjutada. Kuidas oleks võimalik ettevõttes olnud vara ümberkirjutada endise omaniku nimele ilma registrikande taastamiseta või võimalikult väikeste kuludega juriidilises mõttes?

Kui pärast registrist kustutamist ilmneb, et äriühingul on vara, siis tuleb selle jaotamiseks rakendada likvideerimisabinõud. Vastava otsuse saab osaniku avalduse alusel teha registripidaja (vastav maakohus) kohtumäärusega. Avalduse sisu võiks olla: „Kuna registrist kustutatud OÜ-l YYYYY on vara (vt lisatud tõendit), siis palun algatada OÜ YYYYY likvideerimine ja määrata likvideerijaks endine osaühingu juhatuse liige XXX, isikukood …….., aadress …………“ Avaldusele lisada vara olemasolu tõend. Likvideerijaks võib määrata ka mõne teise vastava nõusoleku andnud inimese. Seejärel saab likvideerimise käigus vara jaotada.

Teiseks võimaluseks on ettevõte registrisse ennistada ja ettevõtte majandustegevuse käigus vara näiteks võõrandada. Kui osaühing esitab pärast majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu regis trist kustutamist puudu olevad andmed, on tal võimalik esitada avaldus registrisse ennistamiseks kolme aasta jooksul kustutamisest arvates.

Vastatud:
16.01.2024