Siit leiad ettevõtlust ja ettevõtja õigusi, kohustusi ja vastutust puudutava teabe. Näiteks saad juhiseid selle kohta, milliseid dokumente tuleb esitada ettevõtte alustamiseks, kuidas ettevõtet registreerida ja kui suured on registreerimise kulud. Täpsemalt saad vaadata Äriseadustikust ja Äriregistri seadusest. Praktilist teavet ettevõtluse kohta leiad ka Riigiportaalist.

Põhikirja kehtivus

Põhikirja kehtivus

Ettevõtlus

Tere, Sooviksin küsida abi Osaühingu Põhikirja osas. 1.Kas Põhikiri üksi on piisav dokument, või on ka vaja Põhikirja lisa? 2. Kui äriregistris on Põhikiri kehtiv aga kinnitamise kuupäev puudub, kas siis see on kehtiv dokument mida tõlkida, et teises EL liikmesriigis ennast maksumaksjaks registreerida? Ma pean saatma Põhikirja inglise keeles Saksamaa maksuametile. Aga enne kui otsin vandetõlki selleks, sooviksin veenduda, et mu Põhikiri on määrustepärane. Oleksin väga tänulik, kui oskaksite mind nende küsimuste osas edasi suunata. Parimate soovidega, 

Põhikiri on dokument, mis koostatakse enne asutamist ja võetakse vastu juriidilise isiku asutamiskoosolekul. Põhikirja muutmiseks on kindle protseduur, muuhulgas saab muudatusi põhikirja teha vaid üldkoosolek. Kui alates ettevõtte asutamisest põhikirja muudatusi tehtud ei ole, on ettevõtte asutamisel registrile esitatud põhikiri kehtiv. Küsimus põhikirja lisa kohta on arusaamatu. Vastajale ei ole teada, millised lisad Teie põhikirjal on, seega ei saa võtta seisukohta, kas neid on vajalik tõlkida ja esitada või mitte.

Kas Saksamaa maksuametile piisab põhikirjast või on sellele vaja lisada veel mingeid lisasid, soovitan küsida isikult, kellele document esitatakse.

 

Vastatud:
22.09.2023

Tehingud ettevõtete vahel

Tehingud ettevõtete vahel

Ettevõtlus

Tere. Küsimus järgmine, olen ainuosanik kolmes ettevõttes , soov ettevõtetele kuuluvaid kinnisvarsid(lao ruum, kontor) rentida ühelt ettevõttelt teisele, üürilepingu alusel ,kas see on seaduslik

Kuna ettevõtted on juriidilised isikud, kellele kuulub vara, nõuded ja kohustused, saavad ettevõtted ka üksühega mistahes seadusega kooskõlas olevaid tehinguid teha, sealhulgas neile kuuluvat vara soovikohaselt rentida. Asjaolu, et Teie olete ettevõtetes osanik, ei muuda seejuures pilti.

Vastatud:
12.09.2023

Kes võib osutada faktooringuteenust

Kes võib osutada faktooringuteenust

Ettevõtlus

Tere, Küsimus on selles, kas Eestis on võimalik avada faktooringuäri ja milliseid nüansse tuleks arvesse võtta - kas on vaja litsentseerimist, teatavat lubatud kapitali suurust jne. Või võivad ainult pangad pakkuda faktooringteenuseid? Tänan juba ette vastuse eest.

Finantsteenuseid võivad lisaks krediidiasutustele pakkuda ka äriühingud, mis ei ole krediidiasutused, kuid mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on osaluste omandamine või näiteks laenutehingute, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaenud, faktooring ja muud äritehingute finantseerimise tehingud, teostamine.

Finantsteenuste osutamine eeldab tegevusloa omamist. Lähemalt nõuetest taotlejale ja õiguslikest alustest saab lugeda Riigiportaalist https://www.eesti.ee/et/erinouetega-tegevusalad/finantsteenused/finantsteenuste-osutaja-tegevusluba

Vastatud:
23.08.2023

Ettevõtete vahelise tehingu vormistamine

Ettevõtete vahelise tehingu vormistamine

Ettevõtlus

Tere! Soovin müüa ettevõttele kuuluvat vara teisele ettevõttele järelmaksuga, summa 10 000€. Kuidas oleks kõige korrektsem asjaajamine? Notariaalne järelmaksuleping? Tänan

Notariaalne leping on nõutav teatud tehinguteks, näiteks kinnisasjaga seotud tehingud. Kui tegemist on ühele ettevõttele kuuluva vallasvaraga ei ole seaduses sätestatud kohustuslikku vorminõuet. Võite sõlmida lihtkirjaliku müügilepingu, milles on näidatud ära tasumise tingimused ja maksegraafik. Kas raamatupidamisel on vaja mingeid täiendavaid andmeid, et tehingut korrektselt raamatupidamises kirjendada, soovitan küsida ettevõtte raamatupidajalt.

Vastatud:
17.08.2023

Ettevõtte likvideerimine

Ettevõtte likvideerimine

Ettevõtlus

Tere Mul on ettevõttega mure ja ei oskagi sellega miskit peale hakata. Ehk oskaksite mind suunata, kuidas edasi tegutsema peaksin. Nimelt kunagi oli ettevõtte Kumari Transport OÜ asutatud isa poolt, kuna isa enam ei saanud seda tööd teha, siis sai vend juhatuse liikmeks. Mina olin algusest peale juhatuses, kuid ettevõttega endal kunagi pistmist ei olnud. Nüüd kui ettevõtte ei tegutse juba pikemat aega olen saanud teatiseid, et majandusaasta aruanded on tegemata ja sellest ka maksuvõlad. Tean, et vend pidi kõik korda ajama, aga tundub, et tulutult- vend ise on nüüd ka vahi all ning minul suur mure, mis ma edasi tegema pean. Küsimus selles, et kuidas ma saaksin ettevõtte likvideerida või kustutada, et eraisikuna ei peaks mina kannatama?

Mittetegutsevat või muul põhjusel mittevajalikku ettevõtet on võimalik vabatahtlikult lõpetada. Vabatahtliku lõpetamise alused on:

  • Osanike otsus, mille peab heaks kiitma vähemalt 2/3 osanike koosolekul osalenud osanikest, kui osaühingu põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
  • Osaühingu lõpetamine põhikirjas ette nähtud alustel.

Osaühingu vabatahtlikul lõpetamisel tuleb alati viia läbi likvideerimismenetlus. Osaühingu lõpetamisotsus tuleb kanda äriregistrisse. Selleks peab juhatus esitama avalduse registripidajale. Avaldusele lisatakse osanike otsus ja osanike koosoleku protokoll või seaduses sätestatud juhtudel hääletamisprotokoll. Lõpetamisest ja selle etappidest saate rohkem lugeda näiteks riigiportaalist https://www.eesti.ee/et/ettevotlus/ettevotte-lopetamine/osauehingu-vabatahtlik-lopetamine

Vastatud:
17.08.2023

Ettevõtte likvideerimismenetlus

Ettevõtte likvideerimismenetlus

Pärimine
Ettevõtlus

Küsimus, mille esitasin 30.06.2023 Tere, Mai lõpus tellisin firmalt B S B õhupallilennu, kuid kahjuks kukkus selle firma ainuke omanik end 16.06 surnuks. Seega jäi teenus ehk õhupallilend saamata. Saadaolev telefon ei vasta, e-mailile pole samuti saanud vastust. Mida peaksin tegema? Teie vastus oli selline: Teenuse osutamise leping oli Teil tõenäoliselt sõlmitud juriidilise isikuga. Juriidiline isik ehk ettevõte on vara, mis omaniku surmaga ei lõppe vaid kuulub selle omaniku surma korral pärimismenetluses pärimisele. Äriregistri andmetel on ettevõte praegusel hetkel ilma esindusõigusliku isikuta, omanik ja kasusaaja on surnud isik, seega ei ole pärimismenetlust veel algatatud ja hetkel ei olegi kellegi poole pöörduda. Kui pärimine saab lõpule viidud ja registrisse ilmub kanne omaniku ja/või juhatuse liikme muutmise kohta, saate esitada oma nõude raha tagastamiseks. Kui ettevõte peale pärimist likvideeritakse, saate esitada oma nõude likvideerimismenetlusse. Teenust Teil tõenäoliselt ettevõttest saada ei ole võimalik, seega jääb üle vaid teenuse eest ette tasutud raha tagasi nõudmine. Uus küsimus: Uuridese-äriregistrist selle firma andmeid, selgus, et juba 21.06.2023 on tehtud uus kanne ÄRS paragrahv 54 lg 5 alusel: § 54. Väiksema paranduse tegemine ja kande tegemine automatiseeritult (5) Füüsilise isiku nimi ja isikukood parandatakse äriregistri kandes sellekohase teate ja rahvastikuregistris toimunud muudatuse alusel riigilõivuvabalt, tehnilise võimaluse olemasolul automatiseeritult. Sätet kohaldatakse ka surnud isiku andmete äriregistrist kustutamisel, kui kanne ei kajasta päritavaid osaniku- või muid selliseid õigusi. Seega firmal pole hetkel ühtki omanikku. Nende FB lehel on järgmine teadaanne https://www.facebook.com/............/ : BSB 4 p · See lehekülg lõpetab peatselt toimimise. Kuumaõhupalli lendude osas Eestis pöörduge palun www.keelutsoon.ee (NB! Vanad blue sky piletid seal ei kehti!) Kust ma võiksin saada infot likvideerimismenetluse kohta? Kas on võimalik, et ettevõte lihtsalt kustutatakse äriregistrist? 

Enne ettevõtte registrist kustutamist tehakse selle kohta määrus, mis on nähtav e-äriregistris. Ettevõtte likvideerimise teated avaldatakse ka veebilehel Ametlikud Teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee/

Seega võlausaldajatele teadmata ei ole võimalik ettevõtet registrist kustutada. Soovitan jätkuvalt hoida silm peal pärimisregistril ja kui pärimismenetlus on lõpule viidud, pöörduda oma murega pärijate poole.

Vastatud:
08.08.2023

Osaniku kohustused, osa võõrandamine

Osaniku kohustused, osa võõrandamine

Ettevõtlus

Oü s osanikud 50:50. Üks osanik ei ole firmas tegev ja teine 100% tegutseb. Kuidas saab mitte tegutseva( ei osale firma tegevustes) osaniku eemaldada ja mis on tema õigused midagi nõuda? Ette tänades

Kohus võib osaühingu hagi alusel osaniku osaühingust välja arvata, kui osanik on oma kohustuse mõjuva põhjuseta olulisel määral täitmata jätnud või on muul viisil osaühingu huve oluliselt kahjustanud ega ole kohustust täitnud ega kahjustamist lõpetanud, vaatamata ka osaühingu kirjalikule hoiatusele. Hagi osaniku väljaarvamiseks võivad osaühingu nimel esitada osanikud, kelle osadega on esindatud üle poole osakapitalist, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Seega, kui osakapitali jaotumisel 50%/50% ei ole esindatud üle poole ja osanikku välja arvata ei saa. Lisaks ei saa Teie kirjelduse põhjal asuda seisukohale, et teine osanik ei ole oma kohustust osanikuna täitnud. Seadusest tulenevad peamised osaniku kohustused on kohustus käituda heas usus, hoida osaühingu ärisaladust, osakapitali sissemakse tegemise kohustus ja alusetu väljamakse tagastamise kohustus, lisaks ka juhatusele osa võõrandamisest teatamise kohustus. Osaühingu igapäevast toimimist korraldab juhatus, see ei ole osaniku kohustus. Seega, kui soovite üht osanikku ettevõttest välja saada on ainsaks viisiks tema osa ostmine, kui osanik sellega nõustub.

Vastatud:
23.07.2023

Osaluse üle andmine

Osaluse üle andmine

Ettevõtlus

Tere, Kirjutan seoses olukorraga kus on tekkinud olukord, et ettevõtte osaniku osaluse menetlemine on jäänud poolikuks. Poolikuks jäi aga selle pärast, et üks osapooltest on kahjuks surnud. Koostatud on omavaheline leping osaluse üleandmiseks, kuid see jäi notariaalselt kinnitamata. Kuidas peaks antud olukorras käituma?

Kui tegemist on osa võõrandamise tehinguga ja osa eest ollakse juba maksnud ning olemas on seda tõendav document, saate selle dokumendi alusel nõuda osa võõrandanud pärijatelt osa üle andmist notariaalselt. Nimelt läheb osa osaniku surma korral üle tema pärijatele, kellel on õigus teha osaga tehinguid ja kohustus täita pärandaja kohustused.

Vastatud:
20.07.2023

Ettevõtte omanike vahel on lahkhelid

Ettevõtte omanike vahel on lahkhelid

Ettevõtlus

Tere. Ühel minu kliendil on järgmine mure. Nimelt on neil sõbraga loodud ettevõte (sissemakse tegemata). Mõlema osalus firmas on 50%. Kui nüüd on tekkinud lahkhelid ning omanik 1 soovib, et omanik 2 oma osalusest loobuks, et nii koostööd nad jätakata omanik 1 sõnul ei saa. Lisaks väidab omanik 1, et ettevõtte bränd on tema oma, kuna ta on peamiselt tegelenud ettevõtte brändi loomisega sotsiaalmeedia kaudu (siinkohal olgu mainitud, et kusagil seda brändi regsitreeritud pole). Omanik 2 on aga tegelenud tagataustal materjalide kogumisega, info töötlemisega ning kõige muuga, mis tihtilugu tõesti sotsiaalmeedia vahendusel välja ei paista, aga on vajalikud ettevõtte edukal toimimisel. Kuidas omanikul 2 nüüd kõige mõistlikum end kaitsta oleks või milline oleks kõige parem lahenduskäik? Omanik 2 on ettevõttesse panustanud suure summa omavahendeid (andnud laenu), mida ei ole veel ettevõttest tagasi saanud. Antud hetkel tekib tunne, et omanik 1 tahab lihtsalt "nahka üle kõrvade tõmmata", aga arusaadav on see, et lahkhelide olemasolul koostöö pikemas perspektiivis ei ole tulemuslik. 

Kui omanikud enam ühiselt omanikud olla ei saa, tuleks määrata kindlaks ettevõtte turuväärtus ja selle alusel saab üks omanikest teiselt omandi ära osta. Lisaks on ettevõttele antud rahalised vahendid, näiteks laenud, kindlasti kajastatud ka ettevõtte raamatupidamises, sõlmitud on leping, kokku lepitud tagastamise tähtaeg ja tähtaja saabudes saab laenu andnud isik nõuda ettevõttelt laenu tagastamist vastavalt lepingule.

Vastatud:
06.07.2023

usaldusühingu aruandekohustus

usaldusühingu aruandekohustus

Ettevõtlus

Kas usaldusühing peab koostama ja esitama majandusaasta aruande äriregistrile? Usaldusühingu on asutanud 2 eraisikut.

Täis- ja usaldusühing majandusaruannet registriosakonda esitama ei pea, v.a juhul, kui täisühingu täisosanikuks on osaühing, aktsiaselts, ühistu või mittetulundusühing.

Vastatud:
11.06.2023