Mida pean tegema, kui ühingu juhatuse liikmete volitused hakkavad peagi lõppema?

Juhatuse liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks pädev organ (koosolek või nõukogu) peab vastu võtma juhatuse liikmete ametiaja pikendamise otsuse. Ametiaja pikendamise otsuse saab teha juhul, kui volitused ei ole veel lõppenud. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist. Kui volitused on lõppenud, tuleb juhatuse liikmed uuesti valida ja järgida seaduses või põhikirjas selleks sätestatud protseduuri. Volituste pikendamisest teatamiseks tuleb Tartu Maakohtu registriosakonnale esitada volituste pikendamise aluseks olev otsus. Kuna tegemist on kandeväliste andmetega, siis teate esitamise eest ei pea tasuma riigilõivu. Kõige lihtsam ja kiirem on esitada teade e-äriregistris, valides muutmiskandeavalduse ja märkides riigilõivuks 0 eurot ning lisada ametiaja pikendamise otsus.

 

Kontrollitud: