Mis on maksekäsu kiirmenetlus?

Maksekäsu kiirmenetlus on, nagu nimetus ütleb, kiirendatud menetlus võla või elatise saamiseks. Võrreldes hagimenetlusega on maksekäsu kiirmenetlus kiirem, vähema tõendamiskoormuse ja väiksemate kuludega. Asja saab algatada ehk maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada kohtule üksnes elektrooniliselt, E-toimik keskkonnas https://www.e-toimik.ee/ ning avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond, mis asub Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas (Maksekäsuosakond (Sadama 21, 90502 Haapsalu), tel 472 0030, e-post maksekask@kohus.ee).

Maksekäsu kiirmenetluses on oluline tähele panna, et asja sisulist arutamist ei toimu - see tähendab, et makseettepaneku saaja peab ise suuremat hoolt oma asjades üles näitama ning õiguste eest seisma. Kui saabunud makseettepanek on saajale arusaamatu, tuleb makseettepanekule kindlasti esitada vastuväide (juhised on makseettepanekus kirjas).

Kontrollitud: