Millistele nõuetele peab vastama tarbijale müüdav asi?

Tarbijale müügi puhul on tarbija põhiliseks ootuseks, et müüdud asjal on kokkulepitud omadused ja seda saab kasutada sihtotstarbeliselt.

Ostjale üleantav asi peab vastama kõigile tingimustele, sealhulgas koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse, dokumentide ja pakendi osas.

Asi peab olema kasutatav selleks otstarbeks, milleks seda tavaliselt kasutatakse. Nii peab akutrell võimaldama aukude puurimist, pesumasin pesu puhtaks pesema jne.

Kaup peab sihipärasel kasutamisel olema ohutu ka tarbija elule, tervisele ja varale. .

Ostetud asja ebaõigest paigaldamisest tulenev puudus loetakse võrdseks asjast tuleneva tingimustele mittevastavusega, kui asja paigaldas müüja või tehti seda tema vastutusel.

Sama kehtib, kui asja paigaldas tarbija ja ebaõige paigaldamine tulenes müüja poolt antud puudulikust teabest asja paigaldamise kohta.

Müüja ei vastuta nende asja puuduste eest, mis olid ostjale asja üleandmisel teada. Sellisel juhul eeldatakse ostjapoolset nõustumist puudustega ning ostjal puudub õigus esitada teadaolevate puuduste osas nõue.

 

Kontrollitud: