Mis on hüpoteek?

Hüpoteek on kinnisasja pant, mis lihtsustab maaomaniku jaoks laenu saamist ja annab laenuandjale tagatise. Isikul, kelle kasuks on hüpoteek seatud (hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel. Teiste sõnadega – kui hüpoteegiga tagatud nõuet ei rahuldata (laenu kokkulepitult ei tagastata), on hüpoteegipidajal õigus nõuda hüpoteegiga koormatud kinnisasja müüki läbi kohtutäituri. Hüpoteegisumma on tavapäraselt suurem kui laenusumma, sest tagada on vaja ka intresside, viiviste ja võimalike trahvide ja muude nõuete tasumist. Tavapäraselt on hüpoteegisumma vähemalt ühe kolmandiku võrra suurem kui laenusumma. Laenu tasumine toimub vastavalt laenulepingule, kuid juhul kui laenu ei tasuta vastavalt kokkulepitule ja hüpoteegipidajal tekkib õigus nõuda asja sundmüüki läbi kohtutäituri, siis saab hüpoteegipidaja nõuda asja müügist siiski tegelikku võlgnevusele vastavat summat (laenu tasumata osa, kogunenud intressid, viivised), mitte hüpoteegisummat. Kinnisasja müümise ja hüpoteegipidaja nõude rahuldamise järel üle jääv rahasumma jääb müüdud kinnisasja endisele omanikule.

Kontrollitud: