Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Kaasomand või ühisomand tekib siis, kui asjal on mitu omanikku. Kaasomandi puhul on omanike kaasomandiosad määratletud ning neile kuuluvate kaasomandiosade suurust väljendatakse murruna (mõttelise osana). Iga kaasomanik võib käsutada talle kuuluvat mõttelist osa kaasomandis olevast asjast.

Loe edasi
Kinnisvara, Kinnisasja koormamine

Hüpoteek on kinnisasja pant, mis lihtsustab maaomaniku jaoks laenu saamist ja annab laenuandjale tagatise. Isikul, kelle kasuks on hüpoteek seatud (hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel.

Loe edasi

Servituudid on kinnisasja koormatised, mis kohustavad omanikku lubama kellelgi teisel midagi sellel kinnisasjal teha või seda kinnisasja mingil otstarbel kasutada (õigus rajada tee või läbipääs, tehnovõrk jne), samuti võivad servituudid kohustada mingist tegevusest hoiduma (näiteks mitte rajama kinnistu teatud alale

Loe edasi
Kinnisvara ostmine ja müümine

Olen saanud kinkelepinguga endale korteri, soovin seda edasi kinkida. Kinkeleping on tehtud aastaid tagasi, sees on klausel et kinkijal on õigus kuni surmani sees elada. Kinkijaks on mu oma ema, kes nüüdseks on hooldekodus. Soov on antud korter edasi kinkida õele.

Loe edasi

Tere. Onu soovib kirjutada oma kinnisvara (maja) minu ja venna nimele võrtselt. Kas selleks on vaja teha kinkeleping? Kas saab kirjutada kinnisvara kahele inimesele võrtselt? Kuidas arvutatakse sellisel juhul notri tasu? Mida on vaja teha enne notari juurde minekut?

Loe edasi

Tere. Majanduskulud tasun ettemaksuna KrtS alusel. Üldkoosolek on vastu võetud mitu otsust, milles on ilmselged tühisuse tunnused. Kohtusse ma pöördunud ei ole majanduslikel põhjustel.

Loe edasi

Servituudi seadmine eeldab sellekohast notariaalselt tõestatud kokkulepet ja kinnistusraamatu kannet. Servituudi seadmise lepingus lepitakse sel juhul kokku servituudi ala, poolte õigused ning kohustused, tähtaeg ja tasu või ka asjaolu, et servituut seatakse tasuta.

Loe edasi

Kasutusõigus annab kasutajale õiguse kinnisasja või selle osa (näiteks hoonet) vallata ja kasutada nii, et teised isikud ja sealhulgas omanik võivad sama kinnisasja või selle osa (näiteks hoonet) kasutada vaid siis kui selles on kasutajaga kokku lepitud.

Loe edasi

Kinnisasja omanik võib vabalt müüa või muul moel võõrandada temale kuuluva  hüpoteegiga koormatud kinnisasja.

Loe edasi

Tere Minul mure seoses kaasomanidga. Tahaks natuke nõu, kuidas oleks õigem ja kasulikum teemaga edasi liikuda. Nimelt ostsime, nüüd siis endise elukaaslasega kaasomandisse korteri. Koos me enam ei ole, kuid läbisaamine on väga hea.

Loe edasi

Korteriühistu juhatus sõlmis halduslepingu selleks volitust saamata korteriomanikelt.Mida teha.

Loe edasi

Tere! Küsimus korteri vannitoa siu ehk käterätikuivatustoru kohta, mis sisuliselt peaks ju kuuluma korteriühistu küttesüsteemi hulka. Kas selle eest vastutab ühistu või korteriomanik? Probleem seisneb selles, et siug amortiseerus ning sealt tekkis veeleke.

Loe edasi

Tere! Küsin abi kaasomandi lõpetamisega olukorras, kus maatükk on jaotatud 6 mõttelisse ossa, millest üks kuulub ühisomandina minule ja mu vendadele ning ülejäänud osade omanikud elavad Rootsis.

Loe edasi

Tahaksin arvamust kaasomandis oleva hoone katuse renoveerimise kulude tasumise proportsioonide kohta kaasomandis olevas kolme korteriga elamus?

Loe edasi

Tere, Mul on vennaga kahepeale maatükk kaasomandis(kingitud pärandus) Teda see tükk ei huvita, mina teen seal aiamaad ja plaanin koos abikaasaga maja ehitada. Kas maja ja kõik mis ma sellele kinnistule ehitan satub automaatselt kaasomandisse?

Loe edasi

Tere Mure korteri küttesüsteemiga. Nimelt on küttesüsteemil vaja vahetada mingi osakesed mis asuvad minu korteris, ühistu aga ütleb et kõik kulud on minu kanda. Kas ikka on minu kanda või peaks olema see ühistu kulu kanda?

Loe edasi
Kinnisvara

Kinnisasjad on maa koos selle oluliste osadega (sellega alaliselt seotud ehitised nt krunt ja sellel asuv maja) ning päraldistega (vallasasjad, mis, olemata peaasja osad, teenivad peaasja ning on sellega seotud ühise majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu, näiteks on viiuli päraldiseks poogen

Loe edasi

Omand on põhiseadusega kaitstud õigus oma asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omand on omaniku õiguslik võim talle kuuluva asja üle.

Loe edasi
Kinnisasja koormamine

Tere! Tekkis selline küsimus: Mida tähendab selline lause: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. Kuidas sellest aru saada? Lugupidamisega Taivo.

Loe edasi