Pärimismenetluse alustamine

Tere. Kas pärast inimese surma saab alustada pärimistoimingutega kohe alustada ja mis aja jooksul tuleb need toimingud ära teha.Kas pärast inimese surma on antud mingi kindel aeg mis aja jooksul tuleb need ära teha? Kui keegi pärandi vastu huvi ei tunne mis siis saab kui testamenti ega midagi tehtud ei ole? Aitäh..

Pärand avaneb pärandaja surmahetkel, ehk alates pärandaja surmast saab algatada ka pärimismenetluse pärijate välja selgitamiseks. Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Notar alustab menetlust, kui keegi on selleks soovi avaldanud, mitte omaalgatuslikult.

Menetluse algatamise avalduse saab esitada eeldatav pärija, pärandaja võlausaldaja või muu isik, kellel on põhjendatud huvi teada saada, kes on pärija (näiteks kinnistu kaasomanik).

Seadus ei sätesta, mis aja jooksul pärast isiku surma tuleks notari poole pöörduda, kuid esmalt tuleb arvestada, et seni, kuni menetlust ei ole läbi viidud ei saa teada, kas eeldatav pärija on osutunud pärijaks ehk kas ta on pärandvara omandanud.

Pärandi vastuvõtmisest ja pärimisest saab põhjalikult lugeda Notarite koja veebilehelt https://www.notar.ee/et/teabekeskus/parimine

Vastatud:
07.08.2023