Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Töölepingu seadus (TLS) näeb ette seadusliku katseaja, mis tähendab, et katseaeg tuleneb seadusest ja selle kohaldamises ei pea pooled eraldi kokku leppima. Katseajaks on esimesed neli kuud alates töötaja tööle asumise päevast.

Loe edasi

Tööleping on eeldatavalt tähtajatu. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid mõjuval põhjusel oma iseloomult ajutise töö tegemise ajaks, näiteks töömahu ajutise suurenemise tõttu, hooajaliste tööde tegemiseks või äraoleva töötaja asendamiseks.

Loe edasi

Tere Mul on mure seoses lapsehoolduspuhkuselt tööle naasmisega. Nimelt lõppeb mul mul 2020 aastal esitatud avalduse alusel lapsehoolduspuhkus 02.06.2023a ning 11.05.2023 saadetud e-mailis juhatajale andsin selgelt teada, et olen valmis 3.06 ja 04.06 koheselt tööle asuma.

Loe edasi

Töövõtuleping on võlaõigusseadusega reguleeritud leping, mille kohaselt on lepingu poolteks tellija ja töövõtja. Töövõtlepinguga kohustub töövõtja tellija nõudel ja kokkuleppele osutama mingi konkreetse teenuse või tegema kindlaks määratud asja või toote.

Loe edasi

Põhipuhkus
Eeldatakse, et töötaja iga-aastane puhkus on 28 kalendripäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.

Alaealise põhipuhkus

Loe edasi

Tere Kas osalise töövõimetuse puhul antav lisapuhkus 7 päeva on nö. kalendriaasta põhine? Kas selle peab ära kasutama samal aastal ja järgmise aasta puhkusejääki seda arvestada ei saa? Sama küsimus ka tööandja poolt antavale lisapuhusele (7 kp).

Loe edasi

Tere Soovin teada, kas tasutakse nädalavahetused puhkuses ehk mitte? Tegelikult 14 päeva puhkust aga tasutud 10 eest. 24.07 - 06.08 oli puhkus. Kirjutasin ise: Selge, tänan Teie seletuse eest, ainult ma ei saa aru kui on 14 puhkusepäeva aga makstud 10 päeva eest?

Loe edasi
Töösuhted

Tere Mida teha kui sind töö juures on solvatud korduvalt teiste ees aga inimene vabandada ei taha. Olen inimese endaga rääkinud, inimene läks veel rohkem ülbust täis.

Loe edasi

Tere! Mul oli 19. juuli tööõnnetus, mis raporteeriti nii töökoha kui ka EMO poolt. Haiguslehe sain alles järgmine päev teha ning haigusleht tehtigi ainult üheks päevaks, st. 20.07-20.07. Siit küsimus - kas mulle hüvitatakse see päev 100%?

Loe edasi

Tööandja tegi hoiatuse tööleping erakorraliselt üles öelda,kui töötulemused ei parane 24.augustiks.Hoiatuses on viide töölepingu seadusele paragrahv 88 lg 1 p2.

Loe edasi

Alates 2021 on võimalik siirduda paindlikule pensionile, kui eeltingimused on täidetud- staaz, vanus.

Loe edasi

Kas töötades poole kohaga (20 tundi nädalas) on tööandjal õigus/võimalus mitte maksta ületundide eest ületunni tasu?

Loe edasi

Tere! Saan aru, et puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus on 35 päeva. Tööandja väidab, et riigieelarvest tasustatavat 7 puhkusepäeva saab kasutada alles kalendriaasta lõpus või järgneval aastal, viidates mingile muutunud seadusele?

Loe edasi

Olen naasmas tööle vanemapuhkuselt (vanemapuhkuse katkestamine), tööandjat on teavitatud vähemalt 30 kalendripäeva ette. Probleem on aga töökohaga. Minu vana töökoht on alles, aga seda ei taheta mulle tagasi anda.

Loe edasi

Tere! ATS-i staaz pensioni määramisel soodustingimustel töölepingu puhul. Soovin, et asjatundja seletaks lahti, kuidas peaks seadust tõlgendama juhul, kui soodustingimustel tööleping lõppes koondamise tõttu.

Loe edasi

Tere Küsimus on selline, et kui firma tahab töölepingut muuta( majanduslik seisund hakkab juba paar kuud halvenema ja oleme miinuses) ja töötaja ei ole sellega nõus ja ei tule sellele vastu, mida teha saaks?

Loe edasi
Töösuhted

Tere! Orj kaks kuud on tööandja mind töödelnud, et esitaksin lahkumisavalduse omal soovil. Mind on koheldud ebaväärikalt ning minu tervislik seisund on märgatavalt halvenenud. Lõpuks murdusin, mind ründasud neli ametnikku, tegin omal soovil lahkumiseavalduse.

Loe edasi

Tere, Soovin end töötuna arvele võtta, aga ei ole Töötukassast saanud ühest vastust oma küsimusele, kas ma kohaliku osavallakogu esimehena saan seda teha?

Loe edasi

Tere, Jätkuks 30.10.2023 vastatud küsimusele töövõtulepingu ja töötukindlustushüvitise kohta: kas saaksite vastata ka täpsustavalt minimaalsete nõuete kohta tähtaegse töövõtulepingu osas, mille tähtaja lõppemisel tekiks õigus töötukindlustushüvitisele: milline peab olema minimaalne tasu

Loe edasi

Tere. Olen kodukoristaja ning 28.09.2023 ründas mind kliendi koer( DOGI),kliendi kodus. Olen juba vähemalt pool aastat nende juures kodus koristanud ning eelnevalt pole sellist olukorda olnud. Rünnaku hommikul lasi peremees mind uksest sisse ja läks ise tööle.

Loe edasi