Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Võlad, Täitemenetlus

Arvestuslik elatusmiinimum on väikseim summa, millega on võimalik katta ühe liikmega leibkonna 30 päeva igapäevavajadused ja see on ka absoluutse vaesuse piir. Elatusmiinimumi arvutamisel arvestatakse kulutusi toidule ja eluasemele ning individuaalseid kulutusi, mis pole seotud toiduga.

Loe edasi

Otsuse täitmise aegumist väärteo ja kriminaalasjades reguleerib karistusseadustiku (KarS) § 82. KarS § 82 lõike 1 kohaselt otsust ei asuta täitma, kui otsuse jõustumisest on möödunud:

Loe edasi

Enda nõudest tuleb teatada hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates. Teatada tuleb pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.

Loe edasi
Võlad, Pankrotimenetlus

Kui kohus võtab maksejõuetusavalduse menetlusse, otsustab kohus määrusega usaldusisiku nimetamise.

Loe edasi
Võlad, Võlgade ümberkujundamine

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus on kehtetu ja

Loe edasi
Kohtumenetlus

Здравствуйте. Где я могу в электронной среде получить документ решение суда по поводу дочки об выплате алиментов? Решение было много лет назад. бумажную копию я не могу сейчас найти , чтобы пойти к судебному исполнителю мне нужен этот документ. Пробовала искать через e/toimik .

Loe edasi

Esitasin hagiavalduse. Kostja vastas hagiavaldusele omapoolse nõudega. Hagijana esitasin omapoolse seisukoha kostja nõudele. Nüüd on 2 kuud vaikust olnud. Mis selle hagiga edasi toimub? Millal kohtunik sellega tegelema hakkab? Millal istung toimub?

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Kohtumenetlus

Tere. Esitasin Harju Maakohtule hagiavalduse 5 aastat varem sooduspensionile minemisest seoses oma lapse (tuvastatud puue) üksinda kasvatamisega vähemalt 8 aastat, sest lapse isa keeldus mulle nõusolekut selleks andmast.

Loe edasi

Tere, Oman võlgnevust täiteasjas.Hetkel on täituri toimingud jõudnud sundtäitmiseni.Tegemist on kiirlaenu võlaga (5500€,aastast 2019),kus võlausaldaja (Bondora) on müünud minu võlgnevuse teisele Inkasso OÜ-le.Viimane nõuab kohtutäituri abiga vallasvara nimekirja ja asukohta.Maksegraafik

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maakohus, Võlad, Pankrotiavaldus

Pankrotiasju menetlevad maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Maakohus ja Pärnu Maakohus. Igal maakohtul on mitu kohtumaja, mis asuvad maakohtu tööpiirkonnas.

Loe edasi
Täitemenetlus

Kas TuMs § 13 lg 2 sätestatud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis kuulub isiku sissetuleku hulka, mida võib kohtutäituri poolt arestida?

Loe edasi
Elatis lapsele, Täitemenetlus

Tere. Kas laps, kes on üle kahe aasta surnud (ametlik surmatunnistus minul puudub kuna ema keeldus mulle seda andmast) saab kohtutäituri kaudu nõuda elatisvõlgnevuse tasumist? Täpsustuseks- laps elas emaga Inglismaal.

Loe edasi

Kui inimesel on kohtutäituri poolt määratud maksegraafik selle aasta sees, kus peab ta teisele inimesele (lapsele) maksma kindlat summat, siis kas inimene, kes maksab, saab väita, et eelmisel aastal toetatud autole maksev summa läheb arvesse ja nüüd kui ta tõendab selle, siis ta on just

Loe edasi

Tere. Tööandja maksis mulle lapsesünnitoetust 200 eurot aga kohtutäitur võttis selle kohe minu kontolt maha ja ütleb et see õigus on olemas isegi peale seda kui selgitasin mis raha see oli. Küsimus kas tal on see õigus olemas või mitte? Ette tänades 

Loe edasi
Võlad

Tere. Olen sattunud makseraskustesse. Sissetulek vähenes ja ei suutnud tasuda kõiki oma kuutasusid.

Loe edasi
Elatis lapsele, Täitemenetlus

Tere! Kuidas ja,millised dokumendid peaksin esitama kohtutäiturile elatisvõlgnevuse osas? Ettetänades 

Loe edasi

Tervist! Minult ärandati auto kohalike noorte poolt ja sain selle ka ilusti tagasi kuid autol ilmnesid tekitatud kahjud.

Loe edasi

Tere. Minul on tekkinud majanduslikud raskused võlgade näol. Seni on arestitud minu töötasust kohtutäiturite poolt alampalka ületav osa nagu peab. See kuu teatas tööandja raamatupidaja et tema saab aru kohtutäituri kirjast et mulle hakkab kätte jääma elatusmiinimum.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Kohtumenetlus

Tere!

Loe edasi
Võlad, Täitemenetlus

Tsiviilasjas on nõue aegunud ja tegemist on solidaarvõlaga. Kohtutäitur on alustanud menetlust mõlema solidaarvõlgniku suhtes, seega on menetluses kaks eraldi täiteasja. Üks solidaarvõlgnikest esitas aegumisavalduse.

Loe edasi