Vara, millele ei saa sissenõuet pöörata

Tere, Oman võlgnevust täiteasjas.Hetkel on täituri toimingud jõudnud sundtäitmiseni.Tegemist on kiirlaenu võlaga (5500€,aastast 2019),kus võlausaldaja (Bondora) on müünud minu võlgnevuse teisele Inkasso OÜ-le.Viimane nõuab kohtutäituri abiga vallasvara nimekirja ja asukohta.Maksegraafikut hetkel uus võlausaldaja sõlmida ei soovi.Pangakonto on arestitud.Arestivaba summa on 900€ kuna olen 13 aastase poja isa.Kinnisvara ega sõidukit ei oma.Sissetulekut kuus ei oma..Elukohaks tasuta kasutamiseks antud eluruum. Minu esimene küsimus oleks järgmine,milleks ma võin arestivaba summat kasutada? Kas võin oma pojale soetada nt. arvuti õppetööks või mängukonsooli vabaaja veetmiseks.Samuti kas on seaduslik nt.lapsetoas asuvat kaheksa aasta vanust TV-d arestida.Kas lapse kasutuses olevat vallasvara on võimalik arestida ja kui siis millises ulatuses? Teine küsimus oleks järgmine,kuidas saab eluruumiomanik kaitsta ennas minu põhjustatud võlgade eest? Tegemist on möbleeritud eluruumiga.Mööbli ning vallasvara vanus on umbes 8-15 aastat.Kuna tegemist on sundtäitmisega ning võimaliku vallasvara aresti ja eluruumi läbiotsimisega siis teavitasin sellest ka korteri omaniku.Kuidas saab korteri omanik tõestada kohtutäiturile nt.8 või 12 aasta vanust vallasvara? Muidugi omaette tähelepanu tuleks juhtida asjaolule,et kuidas on üldse Eestis võimalik 2019.aastal laenata 5000€ ilma mitte mingisuse sissetulekuta.Kurb,et kiirlaenu ettevõteid see enesestmõistetavalt ei huvita.Finantsinspektsioon vaatab ka läbi sõrmede. Ma ei õigusta enda tegevust aga inimesed on erinevad.Meil kõigil on omad pahed või sõltuvused.See on osa inimloomusest. 

Täitemenetluse seadustiku § 66  kohaselt on terve rida asju, mida ei või täitemenetluses arestida ega müüa. Kuna laps ei ole võlgnik, ei saa arestida ega müüa lapse vara. Tuleb tõendada, et vara kuulub lapsele. Korteriomanik saab viibida arestimise juures. Kui korteri omanik väidab arestimisel, et arestitav asi on tema omandis, kantakse arestimisakti märge vastuväite kohta. Kohtutäitur selgitab talle sel juhul tema õigust esitada hagi vara arestist vabastamiseks.

Vastatud:
12.07.2023