Menetluskulude jaotuse taotlus hagiavalduses

Tere! Kas hagiavaldusse peab lisaks põhi- ja kõrvalnõudele märkima ka juba menetlusega seotud teadaolevad kulud (riigilõiv, õigusabi, jne) või tehakse menetluskuludest kokkuvõte alles menetluse lõppedes ning sellekohast märget hagiavaldusse märkida pole vaja isegi stiilis "soovime menetlusega seotud kulude hüvitamist kostja poolt"? Ette tänades, 

Menetluskulude suurust on hagiavalduses ennatlik märkida, kuivõrd nende suurus ei ole siis veel teada. Menetluskulude suurus määratakse üldjuhul kindlaks menetluse lõpus ja selleks esitavad menetlusosalised menetluskulude nimekirja.

Küll on asjakohane hagiavaldusse kirjutada taotlus menetluskulude jaotamise kohta. Näiteks "Kõik menetluskulud palun jätta kostja kanda"

Vastatud:
05.09.2023