Mis on elatusmiinimum?

Arvestuslik elatusmiinimum on väikseim summa, millega on võimalik katta ühe liikmega leibkonna 30 päeva igapäevavajadused ja see on ka absoluutse vaesuse piir. Elatusmiinimumi arvutamisel arvestatakse kulutusi toidule ja eluasemele ning individuaalseid kulutusi, mis pole seotud toiduga. Elatusmiinimumi hulka ei ole arvestatud kulutusi alkoholile, tubakatoodetele, pakettreisidele, transpordivahendite ostmisele ega väljaminekuid söögikohtades ja hotellides. 2023. aasta elatusmiinimum on Statistikaameti andmetel 338,2 eurot.

Sissetuleku ning selle suurust tuleb tõendada. Sissetulekuks loetakse töötasu kui ka päevaraha, millegi kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, kaupa, teenust jne. Pideva sissetuleku puudumisel ei saa kohtutäitur elatusmiinimumi garanteerida.

Kohtutäituriga tuleb ühendust võtta iga kord, kui võlgnik asub tööle uues kohas või kontole hakkab laekuma muu sissetulek, mis arestimisele ei kuulu. Täiturile tuleb esitada avaldus arvelduskonto kasutamiseks seaduses sätestatud ulatuses. Kui võlgniku kontole ei laeku sissetulekut või ta pole esitanud eelmainitud avaldust, arestitakse kõik tema kontod täies ulatuses.

Kontrollitud: