Kohustuse täitmine enne täitemenetluse algust

Kui inimesel on kohtutäituri poolt määratud maksegraafik selle aasta sees, kus peab ta teisele inimesele (lapsele) maksma kindlat summat, siis kas inimene, kes maksab, saab väita, et eelmisel aastal toetatud autole maksev summa läheb arvesse ja nüüd kui ta tõendab selle, siis ta on justkui kaks kuud ette maksnud. Ehk küsimus kas enne maksegraafiku sõlmimist on võimalik tõendada, et inimene ei maksaks selle aasta sees kaks kuud maksegraafikujärgset maksu?

Kui võlgnik on enne täitemenetluse algust tasunud sissenõudjale mingi rahasumma, saab kohtutäitur seda kohutuse täitmiseks arvestada vaid juhul, kui sissenõudja seda kinnitab. Vastasel korral tuleb kohustuse täitmist tõendada ja täitemenetluse lubamatuks tunnistamist taotleda kohtus.

Vastatud:
11.09.2023