Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, nn. Brüssel IIa määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

nn. New Yorgi konventsiooni alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

Kui elatise maksja elab Leedus, Lätis või Poolas (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks vastavas välisriigis.

Õigusloome

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Loe edasi

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, nn. Euroopa täitekorralduse määruse alusel

Loe edasi

Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut peavad kohtu kinnistus- ja registr

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Dokumentide vormid
Dokumentide vormid, Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal, Rahvusvaheline õigus, Võlgnik välismaal

Registrisse tehakse kanne ettevõtja avaldusel, kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel.

Loe edasi
Dokumentide vormid, Ettevõtlus

Ettevõtjaportaali kaudu asutamisel asendab asutamislepingut ja põhikirja nn tüüppõhikiri, seega ei pea Teil endal põhikirja olemas olema.

Loe edasi

Puuduste kõrvaldamise määruses märgitud puudused tuleb määratud tähtajaks kõrvaldada, et oleks võimalik teha kandeavalduses taotletud kanne. Kui puudused jäävad kõrvaldamata, siis esitatud avaldus jääb registripidaja poolt rahuldamata.

Loe edasi
Võlad, Täitemenetlus, Dokumentide vormid
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi, Dokumentide vormid

nn. Haagi ülalpidamiskohustuste konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Loe edasi