Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Peatükist leiate infot lepingute sõlmimise kohta. Näiteks millises vormis peab leping olema sõlmitud või millised andmed lepingus peavad kindlasti sisalduma. Täiendavalt vaata veel võlaõigusseadusest.

Loe edasi

Lepingute sõlmimisel tuleb alati arvestada võlaõiguses kehtivate üldpõhimõtetega, nagu näiteks lepinguvabaduse põhimõte, mis võimaldab isikutel kindlaks määrata lepingu sisu (sh lepingupoolte õigusi ja kohustusi) vastavalt oma vajadustele ja soovidele, lepingu vormi ja muid olulisi tingimusi, millega tuleb arvestada

Loe edasi

Lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui kehtiv õigus ei näe ette lepingu kohustuslikku vormi.

Loe edasi

Et vältida hilisemaid vaidlusi, on otstarbekas kõik olulised asjaolud lepingusse kirja panna. See, et väljaüüritava toa sein on kollane, võib tunduda ebaolulisena, et lepingusse kirja panna, kuid kindlasti muutub see oluliseks, kui üürnikud seina vahepeal mustaks on värvinud.

Loe edasi

Lepingute sõlmimisel tuleb arvestada vormivabaduse põhimõttega, mille kohaselt võib lepinguid sõlmida nii suulises, kirjalikus taasesitamist võimaldavas, kirjalikus ja notariaalses vormis. Samas tuleb lepingu sõlmimisel ja lepingu vormi valikul alati mõelda hilisemale tõendamis vajadusele.

Loe edasi

Lepingu sõlmimiseks on vaja vahetada vastastikuseid tahteavaldusi. Leping loetakse sõlmituks, kui on jõutud kokkuleppele lepingu oluliste tingimuste suhtes. Juriidilises keeles loetakse tahteavaldusteks vastavalt oferti (pakkumus) ning selle aktsepti (nõustumus).

Loe edasi
Lepingud

Kui saan mingilt ettevõttelt lepingu (pdf-failina), kus ettevõtja esindaja allkiri on skaneeritud, kas saab sellist allkirja lugeda kehtivaks? Ettevõte palub minupoolset digiallkirjaga kinnitamist.

Loe edasi

Kas pdf-failis olevat allkirja saab lugeda korrektseks? Tehniliselt on pdf-faili võimalik suvalist allkirja sisestada. Teistsugune olukord on siis, kui selline pdf-fail on alla kirjutatud ka digitaalselt.

Loe edasi

Tere, Mul on küsimus, kas mul on mingit õigust kohustada Elektrilevi liini taastamiseks kinnistule. 2016a. võtsid maha, ei anna dokumente välja mulle. Naaber kinnistutele on kitsendused peale mõõdetud(dokumendid olemas) ilma omanike loata võeti maha liin.

Loe edasi

Tere. Tegime eelmise aasta novembris korteri omanikuga üürilepingu läbi maakleri fikseeritud kuutasuga ja üheks aastaks. Kuu aega tagasi helistas omanik, et “kuna suvel kütet ei ole, siis tahan saada +70€ üüri suvekuude eest!”.

Loe edasi

Tere. Kui lõpetada korteri üürileping üürileandja ja üürniku vahel,siis kaua on antud see aeg kui üürnik peab välja kolima seaduses sätestatud korras?Kui lepingus ei ole märgitud kindlat aega. Võin saata ka pildi lepingust.

Loe edasi

Tere! Nagu meediast lugeda, on viimasel ajal MTÜ Slava Ukraini ümber tekkinud skandaal pannud mõne neile annetusi teinud inimese esitama kõnealuse MTÜ kohta kuriteoteadet.

Loe edasi