Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Vahekohus e. arbitraaž on alternatiivse vaidluste lahendamise vorm, milles õigusliku vaidluse osapooled annavad oma seisukohad sõltumatule kolmandale osapoolele otsustamiseks. Vahekohtu eeliseks kohtu ees on see, et pooled saavad tulemust suuremal määral kontrollida ning samuti suurem konfidentsiaalsus.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine

Tere Eestis kehtib seadus, et täisealised lapsed on kohustatud ülal pidama oma vanemat, kui viimane ise hakkama ei saa. Mõtlen just seda poolt, et kohustatud tasuma näiteks vanema hooldushaigla/hooldekodu tasusid.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine

TERE! Soovin saad juristi konsultatsiooni, kuidas peaks käituma lausa parodoksaalprobleemi lahendamiseks. Minu sugulasel on lapsepõlvest Eesti kodakondsus naturalistasiooni korras, mille ta sai koos oma isaga.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Justiitsministeerium

Loe edasi
Dokumendid välismaal

Kus ja kes saab kinnitada dokumendi ( id kaardi) õigsust, kui on vaja id kaardi koopia saata välisriiki?

Loe edasi

Tere Küsimus on ettevõtlusalane, olen tellinud Hollandist ühe ettevõtte käest kaupu, aga nad ei ole suutnud mitme aasta jooksul kaupu välja saata ega ka raha tagastada. Kuidas võiks juriidiliselt edasi toimida või kuhu oleks variant pöörduda, et saaksin raha tagasi nõuda?

Loe edasi
Rahvusvaheline õigus

Tere! Sooviksin uurida Eesti kodakondsuse saamise kohta. Nimelt on Eestis sündinud ja terve elu elanud isikul Vene kodakondsus tulenevalt tema vanemate Vene kodakondsusest ning nüüd on isik täisealine, kuid soovib vahetada kodakondsust Eesti oma vastu.

Loe edasi
Võlgnik välismaal

Tere, kas ja kes suudaks aidata töövaidluses Rootsi firmaga kes mind vallandas kuna ma jaanuaris jäin haigeks, põlve trauma, ja mais mind vallandati. Ja ei makstud sentigi selle eest, et ma 3 aastat tegin tööd 11h päevas ja nädalavahetused lisaks. Firma on dixutana ab.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokument, mida soovitakse kasutada välisriikides, millega Eesti on sõlminud õigusabilepingu, ei kuulu apostilliga kinnitamisele. Õigusabilepingud on Eestil sõlmitud Läti, Leedu, Poola, Ukraina ja Venemaaga. Õigusabilepingud saab leida järgmiste linkide kaudu: 

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Avaliku dokumendi kasutamiseks välismaal on vaja tõendada nende ehtsust. Selleks tuleb dokument kas apostilliga kinnitada, legaliseerida või kehtib Eesti ja välisriigi vahel õigusabileping, sõltuvalt sellest, millises välisriigis seda kasutada tahetakse. On kolm võimalust: 

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Legaliseerimine on formaalsus, millega pädev ametiasutus kinnitab avaliku dokumendi allkirja ja dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Piiriülene asjaajamine

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal, Rahvusvaheline õigus, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Notar kinnitab allkirja õigsust siis, kui allkiri on antud notari juuresolekul või kui allkiri on omaks võetud notari juuresolekul, mille kinnitamiseks on allkirja andja notari juuresolekul vastava märkuse omakäeliselt allkirjastanud. Allkirja õigsuse kinnitamiseks teeb notar notariaalmärke.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Avalikku dokumenti ei legaliseerita kui:

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Allkirja õigsuse kinnitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Notarite kontaktandmed saab leida Notarite Koja veebilehelt.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamise pädevus on notaritel, aga ka vandetõlkidel ja valla- ning linnasekretäridel. Need isikud võivad kinnitada ükskõik mis dokumendi ärakirja õigsust. Vandetõlk kinnitab vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Vajaduse korral (kui välisriik nõuab) tuleb lisada legaliseeritud dokumendile tõlge.

Dokumente, mille tõlge peab välisriigi õigusakti kohaselt olema ametlik või kinnitatud, tõlgib eesti keelest võõrkeelde üksnes vandetõlk. Välisministeerium tõlketeenust ei osuta.

Loe edasi

Justiitsministeerium

Kui elatise maksja elab mõnes konventsiooni osalisriigis (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks antud konventsiooni alusel vastavas välisriigis.

Loe edasi