Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Perekond, Lahutus

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama. Üks abikaasadest võib esitada sellekohase hagiavalduse kohtusse ning põhjendama abielu lahutamise aluseid (abielusuhted on pöördumatult lõppenud).

Loe edasi
Perekond, Abikaasade varalised suhted

See varasuhe annab abikaasadele suurema varalise iseseisvuse, säilitades majanduslikult nõrgemale abikaasale siiski selged tagatised. Mõlemad olete abielu kestel enda poolt omandatava vara ainuomanikud, võite sellega üksi tehinguid teha ja vastutate kohustuste eest enamasti üksi.

Loe edasi

Kui abielu lahutamisel õigusvaidlusi ei ole, st abielu lahutatakse perekonnaseisuasutuses või notari juures - siis lahutatakse abielu mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abielu lahutamise avalduse esitamisest (perekonnatoi

Loe edasi
Perekond, Abieluvararegister

Abieluvaraleping on abikaasadevaheline kokkulepe, milles abikaasad võivad: 

Loe edasi

Tere, olen oma lapse eest elatist tasunud juba 16 aastat vabatahtlikult. Laps õpib nüüd kutsekoolis ja kooli kõrvalt sõlmis ka töölepingu. Kas olen kohustatud endiselt tasuma elatist lapse emale kuskohast eriti palju lapseni elatisraha ei jõua?

Loe edasi
Ülalpidamise kohustus

Tere On vaja taotleda elatist täisealisele õppivale lapsele. Kas saab seda teha maksekäsukiirmenetluse raames? E-toimikus, tehes avalduse ja valides "elatise", ei andnud süsteem lisada hagejana isiku, kuna ta on täisealine. Kuidas saab esitada nõue?

Loe edasi

Erieestkoste määratakse lapsele tehinguteks, milleks on vaja kohtu nõusolekut ja vanem ei saa seda eestkostjana teha, näiteks lapsele kuuluva kinnisvara tehingu tegemine selliselt, et lapse eestkostja soovib võõrandada lapsele kuuluva vara iseendale.

Loe edasi

Abielu sõlmimisel perekonnaseisuametis on riigilõivu suuruseks 30€. Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist sellele perekonnaseisuasutusele, kes abielu sõlmimise kinnitab.

Loe edasi
Perekond, Lahutus

Notari juures lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel ühise avalduse alusel. Notari juures võib abielu lahutada juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Avalduse plank täidetakse kohapeal.

Loe edasi
Perekond, Tehingud lapse varaga, Kohtusse pöördumine

Last esindada ja lapse nimel tehinguid teha võivad üksnes mõlemad vanemad ühiselt, kuna vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Erandjuhtudel võib ühel vanemal olla ainuhooldusõigus (näiteks kohtuotsusest tulenevalt).

Loe edasi

Olen vanemapuhkusel ja saan vanemahüvitist. Talvel võttis tööandja minuga ühendust boonuse asjus ja pakkus, et paneksin vh boonuse maksmise ajaks pausile kuna boonuse bruto summa ületab lubatud lisatulu ülempiiri. Panin vh pausile aprilli kuuks.

Loe edasi

Tere Minu tütre bioloogiline isa ei ole kunagi erilist tema vastu huvi üles näidanud, ega ka rahaliselt toetanud. Nendevahelist suhtlust pole. Tütar hetkel juba 20 aastat vana.

Loe edasi

Tere! Sooviks uurida, kuidas käituda ja mida teha kui eks elukaaslane on suhtes 15a neiuga, kes on väärkohelnud 4a last? ( lastekaitse ja politsei on teadlikud sellest olukorrast) Ning kas minul kui lapse emal on mingid õigused keelata 15a suhtlust minu lapsega ?

Loe edasi

Tere Lapseisaga ei ela ammu koos, aga elatisraha maksis enam vähem. Nüüd sattus vanglasse. Seal ta ju raha ei teeni ehk ei saa ka midagi maksta. Kas sel juhul riigi poolt saan mingi toetuse või pean ikka tema käest kuidagi nõudma? 

Loe edasi
Elatis lapsele, Täitemenetlus

Tere. Kas laps, kes on üle kahe aasta surnud (ametlik surmatunnistus minul puudub kuna ema keeldus mulle seda andmast) saab kohtutäituri kaudu nõuda elatisvõlgnevuse tasumist? Täpsustuseks- laps elas emaga Inglismaal.

Loe edasi

Tere! Oleme naisega lahus kuid meil on 2 aastane laps. Elame eraldi. Meil on kokkuleppe, et laps võib mõned päevad olla minu kodus ning jääda ööseks minuga.

Loe edasi
Abikaasade varalised suhted

Tere olen abielus 10 aastat aga mure järgmine kas võimalik teha kuidagi lihtsalt abieluvara leping Hetkel küll vara puudub aga endal kohtutäituri jamad et mitte segada abikaasat sellesse et kui kunagi tekib vara talle siis ei oleks see ühisvara vaid ainult tema oma ja täitur ei saaks mü

Loe edasi

Tere Ma kolisin Ukrainast Eestisse sõja alguses, märtsis 2022. Lahutasin enda abikaasast selle aasta aprillis 2023, kuid lahutuse käigus ei otsustatud ära, kellega laps elab. Laps on elanud minu elatisest ja minu kuludega 100% sellest hetkest, kui tulime Eestisse märtsis 2022.

Loe edasi
Elatis lapsele, Täitemenetlus

Tere! Kuidas ja,millised dokumendid peaksin esitama kohtutäiturile elatisvõlgnevuse osas? Ettetänades 

Loe edasi

Tere. Olen õppiv 18-aastane nooruk. Elan koos emaga, ning isa ei ole võtnud minu kasvatusest eriti palju osa, ei maksnud elatist, mis oli kohtu poolt määratud. Nüüdseks olen ma saanud täisealiseks, ning endiselt õpin kutsekoolis.

Loe edasi