Kui palju maksab abielu sõlmimine perekonnaseisuametis ja notari juures?

Abielu sõlmimisel perekonnaseisuametis on riigilõivu suuruseks 30€. Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist sellele perekonnaseisuasutusele, kes abielu sõlmimise kinnitab.

Abielu sõlmimisega seotud notari tasu on 64 eurot (notari tasu seadus § 332). Tasu hõlmab abielu sõlmimise avalduse vastuvõtmist, seaduses ette nähtud nõustamist ning kande koostamist. Notari tasudele lisandub käibemaks. Kui Te soovite, et notar sõlmiks abielu väljaspool oma bürood (sh koostaks kõne, viiks läbi abielu sõlmimise tseremoonia), on notari tasu selle eest kliendiga kokkuleppeline. Kokkuleppel notariga võib notar abielu sõlmimist kinnitada ka väljaspool oma tööaega, näiteks nädalavahetusel. Abielu sõlmimise kinnitamisel ei ole notar seotud oma tööpiirkonnaga, mistahes Eesti notar võib abielu registreerimist kinnitada kõikjal Eestis.

Kui notarile on esitatud avaldus abielu sõlmimiseks ning notar on avaldajaid nõustanud, kuid notarist sõltumatutel asjaoludel abielu sõlmimist ei järgne, on notari tasu 45 eurot, millele lisandub käibemaks.

Kontrollitud: