Abielu lahutamine kohtus

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama. Üks abikaasadest võib esitada sellekohase hagiavalduse kohtusse ning põhjendama abielu lahutamise aluseid (abielusuhted on pöördumatult lõppenud). Abielusuhted on lõppenud, kui abikaasadel abielulist kooselu enam ei ole ja on alust arvata, et abikaasad kooselu ei taasta. Abielusuhete lõppemist eeldatakse, kui abikaasad on elanud vähemalt kaks aastat eraldi.

Kohtus abielu lahutamise korral on abielu lõppemise ajaks  päev, millal kohtuotsus jõustub.

Kohtusse pöördumiseks saate hagiavalduse siit: Hagiavaldus abielu lahutamiseks

Riigilõiv kohtus abielu lahutamiseks on 100€.

Kontrollitud: