Kui kiiresti on võimalik abielu lahutada?

Kui abielu lahutamisel õigusvaidlusi ei ole, st abielu lahutatakse perekonnaseisuasutuses või notari juures - siis lahutatakse abielu mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abielu lahutamise avalduse esitamisest (perekonnatoimingute seadus § 45 lg 1).

Perekonnaseisuametnik määrab kindlaks lahutuse kuupäeva ning kutsub abikaasad perekonnaseisuametisse. Juhul, kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel määratud tähtpäeval abielulahutuse vormistamisele ilmuda, siis on tal õigus ja võimalus esitada notariaalselt kinnitatud tõend ja kohalviibivale abikaasale tehakse abielu lahutamise kuupäev teatavaks. Kui abikaasad ei ilmu määratud ajal perekonnaseisuasutusse abielu lahutama ega teata ilmumata jäämise põhjust, loetakse, et nad ei ole abielu lahutamise avaldust esitanud.

Kohtus lahutamise korral seadusest tulenevad tähtajad puuduvad.

Kontrollitud: