Abielu lõppemise aeg enne 1995 aastat tehtud kohtuotsuse alusel

Abielu lõppemise aeg enne 1995 aastat tehtud kohtuotsuse alusel

Lahutus

Tere Minu abielu lahutamise kohtuotsus jõustus 26.10.1992, tõend anti registreerimiseks perekonnaseisu organitele mida tegin alles 2001 aastal. Kui vaatan rahvastikuregistrit siis lahutati see 2001 aastal, perekonnaseisuameti tõendi alusel. Pole lisatud alusdokumente, kohtuotsust. Kas minu abielu lahutamine jõustus 1992 aastal, või registreerimisel perekonnaseisuametis 2001 aastal. Milline seadus omas jõudu 2001 aastal kas uus kehtiv Perekonnaseadus või vana kehtetu Eesti NSV abielu ja perekonnaseadus. Kas rahvastiku registris ei peaks olema ka alusdokument? Perekonnaseadust lugedes saan aru et peaks olema. 1995 aastal erastasin korteri, teadsin sel ajal et olen lahutatud ja korter on 100% minu oma. Rahvastikuregistrisse kantu järgi ei ole, sain sellest teada sellest seoses eksabikaasa surmaga ja väidetava pärijate nõudega. Kuidas käituda tekkinud olukorras, mis õige mis vale

EV Perekonnaseadus hakkas kehtima 01.01.1995 aastal. Samal ajal lõpetas kehtivuse ENSV Abielu- ja Perekonnakoodeks. Vastuse Teie küsimusele annab praegu kehtiva perekonnaseaduse § 217, mille kohaselt, Kui kohtuotsus abielu lahutamiseks on tehtud enne 1995. aasta 1. jaanuari, lõpeb abielu abielulahutuse registreerimisega perekonnaseisuasutuses. 

Vastatud:
29.01.2024

Abielu lahutamine

Abielu lahutamine

Lahutus

Tere! Kuidas vormistada abielu lahutamise eraldi esitatavat avaldust, kui üks abikaasa elab välismaal, on valmis seal avalduse täitma ja notariaalselt kinnitama? Kas avalduse vormi on võimalik leida ka ingliskeelsena? https://www.juristaitab.ee/et/abielu-solmimise-ja-lahutamise-avaldused - siin ja notar.ee lehel on eestikeelne vorm

 

Abielu notari juures lahutamise kohta saate parimat informatsiooni notarilt, kes abielu lahutab. Nii saate temalt ka küsida, kas avalduse vorm võib olla ka inglise keelne ja millised on nõuded välisriigi notari poolt tõestatud avaldusele. Inglise keelset avalduse vormi vastajale teadaolevalt ei ole. Vorm on kehtestatud Regionaalministri määrusega "Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu" ja inglise keelset vormi kehtestatud ei ole.

Vastatud:
27.11.2023

Varasuhted kooselus

Varasuhted kooselus

Lahutus

Minul ja endisel elukaaslasel on ühised laenud, mida aitas maksta. Enam mitte. Laenud ei ole tema nimel. Seoses sellega on mul küsimused. Üks laen on seotud puurkaevu ja elektrisüsteemiga, kas mul on õigus minna oma endisesse koju ja neid sisse nõuda. Veel meie endine auto on minu nimel kas mul on õigus see maha müüa teiste laenude katteks. Veel tema kätte jäid kõik kodumasinad ja tööriistad, kas mul on õigus midagigi neist endale nõuda.

Erinevalt abielust ei moodustu vabaabielus ühisvara ja kummagi ostetud vara ning võeud kohustused on nende ainuomand. Küll võib vabaabielu lõppedes eelduste olemasolu korral kohaldada vara jagamisele seltsingu lõppemise sätteid. Parim viis on kõigis küsimustes leppida kokku mõlemaid pooli rahuldaval ja õiglasena tunduval viisil. Kui kokkuleppele ei saada, soovitan pöörduda individuaalsele nõustamisele, et selgitada välja millised nõuded Te esitada saate.

Vastatud:
07.09.2023

Abielu lahutamine kohtus kui üks abikaasadest elab välismaal

Abielu lahutamine kohtus kui üks abikaasadest elab välismaal

Lahutus

Kuidas näeb välja abielu lahutamine, kui abikaasa elab Soomes ja kokkuleppele ei saa? Abielu kestnud 1a 10 kuud. Ette tänades,

 

 Kui abielu on pöördumatult lõppenud ja üks abikaasadest ei soovi abielu lahutada kohtuväliselt, tuleb pöörduda nõudega kohtusse. Eesti kohus võib abieluasja lahendada, kui vähemalt üks abikaasa on Eesti Vabariigi kodanik või oli seda abielu sõlmimise ajal või kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis või kui ühe abikaasa elukoht on Eestis.  Eesti kohtus lahendatavas abieluasjas esitatakse hagi abikaasade ühise elukoha järgi, selle puudumisel kostja elukoha järgi. Kui kostja elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi poolte ühise alaealise lapse elukoha järgi, ühise alaealise lapse puudumisel hageja elukoha järgi.

Vastatud:
05.07.2023

Abielu lahutamine kohtus

Abielu lahutamine kohtus

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama. Üks abikaasadest võib esitada sellekohase hagiavalduse kohtusse ning põhjendama abielu lahutamise aluseid (abielusuhted on pöördumatult lõppenud). Abielusuhted on lõppenud, kui abikaasadel abielulist kooselu enam ei ole ja on alust arvata, et abikaasad kooselu ei taasta. Abielusuhete lõppemist eeldatakse, kui abikaasad on elanud vähemalt kaks aastat eraldi.

Kontrollitud:

Milline on perekonnanimi pärast lahutust?

Milline on perekonnanimi pärast lahutust?

Abielu lahutades võivad abikaasad säilitada abielu ajal kantud perekonnanime, taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime või taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime.

Abielu lahutav ametnik (perekonnasisuametnik, notar, kohtunik) küsib igakordselt perekonnanime muutnud abikaasalt, kas ta soovib perekonnanime muuta või mitte? Teine abikaasa, kelle nime abikaasa kannab, ei saa mõjutada ega vaidlustada teise poole otsust ja nõuda oma perekonnanimest loobumist.

Kontrollitud:

Kui kiiresti on võimalik abielu lahutada?

Kui kiiresti on võimalik abielu lahutada?

Kui abielu lahutamisel õigusvaidlusi ei ole, st abielu lahutatakse perekonnaseisuasutuses või notari juures - siis lahutatakse abielu mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abielu lahutamise avalduse esitamisest (perekonnatoimingute seadus § 45 lg 1).

Kontrollitud: