Kui palju abieluvararegistri andmetega tutvumine maksab?

Kui palju abieluvararegistri andmetega tutvumine maksab?

Abieluvararegistrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud abiellumisel valitud varalahususe või vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte kohta ning notarid abieluvaralepingu alusel.

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke. Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Andmetega tutvumine veebilehel on tasuta. 

Kontrollitud:

Kuidas tellida abieluvararegistrist ärakirju?

Kuidas tellida abieluvararegistrist ärakirju?

Igaüks võib abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvuda ja saada nendest väljatrükke. Abieluvararegistri registrikaardile kantud andmetega tutvumiseks tuleb end identifitseerida e-abieluvararegistris ID-kaardi või mobiil-ID abil. Andmetega tutvumine veebilehel on tasuta.

Abieluvararegistri dokumentidega võib tutvuda ning neist väljatrükke saada õigustatud huvi olemasolu korral.

Kontrollitud:

Kus ja kuidas on võimalik abieluvararegistriga tutvuda? Kuidas tellida abieluvararegistrist ärakirju?

Kus ja kuidas on võimalik abieluvararegistriga tutvuda? Kuidas tellida abieluvararegistrist ärakirju?

Abieluvararegister - mis see on?

Abieluvararegister - mis see on?

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel varalised õigused. Abieluvararegistri eesmärk on võimaldada saada kolmandatel isikutel teavet abikaasadevahelise varasuhte ning sellest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta. Kui abieluvararegistris puuduvad andmed abikaasade kohta, siis eeldatakse, et abikaasade varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse varasuhet.

Kontrollitud:

Kuidas esitatud kandeavaldused registreeritakse?

Kuidas esitatud kandeavaldused registreeritakse?

Abieluvararegistri kande teeb notar või perekonnaseisuametnik.

Notarite Koda teeb abieluvararegistri kande, kui:

  1. kande aluseks on jõustunud kohtulahend;
  2. parandatakse ebaõiget kannet;
  3. volitatud töötleja on ekslikult jätnud registrikaardi avamata ja volitatud töötleja ei saa registrikaarti ise avada;

Kanne tehakse koos notari või perekonnaseisuametniku ametitoiminguga hiljemalt kande aluseks oleva toimingu tegemise päevale järgneval tööpäeval.

Kontrollitud:

Kui kiiresti tehakse abieluvararegistrisse kanne?

Kui kiiresti tehakse abieluvararegistrisse kanne?

Registrisse teevad kandeid notarid ja perekonnaseisuametnikud, hiljemalt kande aluseks oleva toimingu tegemise päevale järgneval tööpäeval. Abieluvararegistrit peab Notarite Koda ja selle osas leiab rohkem infot ka nende veebilehelt.

Abieluvararegistri kande tegemisel lisatakse abieluvararegistrisse järgmised dokumendid:

Kontrollitud: