Mis on vara juurdekasvu tasaarvestus?

See varasuhe annab abikaasadele suurema varalise iseseisvuse, säilitades majanduslikult nõrgemale abikaasale siiski selged tagatised. Mõlemad olete abielu kestel enda poolt omandatava vara ainuomanikud, võite sellega üksi tehinguid teha ja vastutate kohustuste eest enamasti üksi. Tehingud perekonna ühise eluasemega aga nõuavad igal juhul teise abikaasa nõusolekut, sõltumata sellest, kummale ühine eluase kuulub.

Tasaarvestamisele ei kuulu:

  •  enne abiellumist abikaasa omandis olnud vara;
  •  abielu kestel tasuta käsutuse (nt kinke või pärimise) teel omandatud vara;
  •  abikaasale tervisekahjustuse ja kehavigastuse tekitamisest tulenevad ning riikliku ja kohustusliku pensionikindlustuse alusel kuuluvad õigused;
  •  vara, mis on omandatud tasaarvestamisele mittekuuluva vara arvel.

Tasaarvestamisele kuulub muu hulgas ka vara, mille abikaasa on põhjendamatult müünud, kinkinud, raisanud vms. Kui te enam ei soovi juurdekasvu tasaarvestamise varasuhet, siis saate abieluvaralepinguga valida selle asemele varaühisuse või varalahususe. Lahutuse korral jagatakse abielu kestel omandatu abikaasade vahel võrdselt. Abielu jooksul vähem teeninud abikaasa saab teiselt abikaasalt nõuda rahas (mitte esemetes) poolt selle vara väärtusest, mille võrra teine on rohkem rikastunud. Näiteks: mehel oli abielludes 25 000 eurot ja naisel 20 000 eurot. Lahutamise ajaks oli mehel vara 15 000 euro võrra ja naisel 10 000 euro võrra rohkem. Seega oli mehe vara juurdekasv 5000 euro võrra suurem kui naisel, kel on nüüd õigus nõuda mehelt poolt varade juurdekasvu vahest ehk 2500 eurot. Sel moel suureneb mõlema abikaasa vara ühepalju.

Kontrollitud: