Tasuta õigusabi

Jaga


HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.
Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu.

 

BRONEERI 2 TUNDI TASUTA ÕIGUSABI SIIT!
 

ÕIGUSABI OSUTAMISE TINGIMUSED

Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ omaosalustasu, leping kehtib ühe kalendriaasta. 

Õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti teel.

Alates 20.02.2021.a jõustus muudatus, mille kohaselt ei esindata kliente riigi toetatava esmanõustamise raames kohtus, 
välja arvatud lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Kõigi enne muudatust alustatud kohtuesindustega jätkatakse kalendriaasta lõpuni.


Alates 01.05.2021 lepingu sõlminud kliendil on õigus saada juristi abi järgmistel alustel:

Kõik õigusvaldkonnad, v.a lapse õigusi puudutav Lapse õigusi puudutav asi (elatis, suhtlusõigus ja -kord)
Sissetulekupiir: kuni 1200 bruto Sissetulekupiir: kuni 1700 bruto
2h tasuta, järgnev kuni 3h 45€/h 2h tasuta, järgnev kuni 10h 45€/h


Tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

Õigusnõustamise teenust pakume veebi vahendusel ja 16-s nõustamiskohas üle Eesti. HUGO.legal kontorid on leitavad siit.
 

 

Lisainformatsioon ja eelregistreerimine:
https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/ 
+372 6 880 400
 hugo@hugo.legal
Avatud E - R kell 9 :00 - 16:00 

 

JUSTIITSMINISTEERIUM TOETAB

Alates 10.04.2017 haldab juristaitab.ee veebilehte Justiitsministeeriumi toel OÜ HUGO. Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium. Õigusteenust osutatakse vastavalt Justiitsministri 05.01.2017 määrusele nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord.“  ja justiitsministri 15.02.2021 määrusele nr 4 „Riigi toetatud õigusnõustamine“.

          

          

 

Juristaitab.ee veebileht aitab leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis. Kui Te aga sealt lahendust ei leia, võite esitada küsimuse foorumis, kus Teile vastavad Hugo.legal juristid. 

 

TEIE TAGASISIDE ON MEILE OLULINE!

Peame väga oluliseks Teiepoolset tagasisidet, olete oodatud täitma tagasiside ankeeti. Edastada saab nii tänuavaldusi, ettepanekuid kui ka kaebusi. Täpsema info ettepanekute ja kaebuste esitamise süsteemi kohta leiate SIIT.