eestkostja ülesanded eestkostetava vara shtes

eestkostja ülesanded eestkostetava vara shtes

Eestkoste

Tere Kui seatakse eestkostjaks isale mind,siis küsimus kas eestkostetavana on mul õigus isa kinnisvara ,krunt majaga müüa ja kas selleks peab olema kohtult luba?

Teatud tehingute tegemiseks, millega võib kaasneda suurem majanduslik risk (kinnisvaratehingud, laenu võtmine, väärtpaberitehingud jms), vajab eestkostja kohtu nõusolekut; ilma nõusolekuta tehtud tehing on tühine, kui kohus seda hiljem tagantjärele heaks ei kiida

Eestkostetava kinnisvaraga seotud tehingud, mida eestkostja ei või eestkostetava nimel kohtu eelneva nõusolekuta teha on loetletud Perekonnaseaduse (PKS) § 187

Vastatud:
26.05.2023

Täisealiste eestkoste

Täisealiste eestkoste

Kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja.

 

Kontrollitud:

Millal eestkoste lõpeb?

Millal eestkoste lõpeb?

Eestkoste lõpeb kui eestkostetav sureb või vanema hooldusõigus taastub, samuti kui eestkostetav lapsendatakse või ta saab täisealiseks. Eestkoste ei lõpe eestkostja surmaga. Sellisel juhul määratakse uus eestkostja.

Kontrollitud:

Kas eestkostja on kohustatud eestkostetavat ülal pidama?

Kas eestkostja on kohustatud eestkostetavat ülal pidama?

Kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja. Eestkostja ülesanded ja vastutuse ulatus määratakse kohtumääruses ja see sõltub konkreetsetest asjaoludest. Eestkostja ei ole kohustatud eestkostetavat ülal pidama.

Kontrollitud:

Millal määratakse lapsele erieestkostja?

Millal määratakse lapsele erieestkostja?

Erieestkoste määratakse lapsele tehinguteks, milleks on vaja kohtu nõusolekut ja vanem ei saa seda eestkostjana teha, näiteks lapsele kuuluva kinnisvara tehingu tegemine selliselt, et lapse eestkostja soovib võõrandada lapsele kuuluva vara iseendale. Selliseks puhuks määratakse lapsele erieestkostja, kes teeb tehingu eestkostjaga, kus lapse huve tehingus esindab erieestkostja.

Kontrollitud:

Lapsele määratud eestkostja õigused ja kohustused

Lapsele määratud eestkostja õigused ja kohustused

Kui tehinguga kaasneb eestkostja ja eestkostetava huvide konflikt, ei saa eestkostja eestkostetavat esindada. Tegemist on tehingutega, mille üks pool on eestkostetav ja teine pool eestkostja, tema abikaasa või otsejoones sugulane, õde või vend. Sellisteks tehinguteks määratakse lapsele erieestkostja.

Eestkostja ei saa eestkostetavat esindades teha eestkostetava arvel kinkeid. Erandina on lubatud kinkeid teha kõlbelise kohustuse või viisakusreeglite järgimiseks.

Kontrollitud:

Lapsele eestkostja määramine ilma vanema õiguste äravõtmiseta

Lapsele eestkostja määramine ilma vanema õiguste äravõtmiseta

Eestkostja kohustusteks on hoolitseda nii lapse isiku kui ka tema vara eest. Perekonnaseaduses on loetletud tehingud, mille tegemiseks, vajab eestkostja kohtu nõusolekut. Tegemist on tehingutega, millega võib kaasneda suurem majanduslik risk (kinnisvaratehingud, laenu võtmine, väärtpaberitehingud jms). Ilma kohtu nõusolekuta tehtud tehing on tühine, kui kohus seda hiljem tagantjärele heaks ei kiida.

Kontrollitud:

Kes teostab järelevalvet eestkostja tegevuse üle?

Kes teostab järelevalvet eestkostja tegevuse üle?

Perekonnaseaduse kohaselt on eestkostjate üle järelevalve teostamine allutatud kohtutele, järelevalve teostamine väljendub põhiliselt eestkostjale teatud tehingute tegemiseks nõusoleku andmises ja eestkostja aruandluse kontrollimises. Eestkostetava vara valitsemise ja eestkostja muude ülesannete täitmise kohta esitab eestkostja kohtule iga-aastase kirjaliku aruande.

Kontrollitud:

Eestkostja määramine. Kas eestkostja saab määrata ilma eestkostetava nõusolekuta?

Eestkostja määramine. Kas eestkostja saab määrata ilma eestkostetava nõusolekuta?

Eestkostja on eestkostetava seaduslik esindaja, isiku saab eestkostjaks määrata ainult tema nõusolekul. Üldjuhul on eestkostjaks füüsiline isik (täisealine piiramata teovõimega), kui sobivat füüsilist isikut ei leita, võib eestkostjaks määrata ka juriidilise isiku. Eestkostet teostatakse üldjuhul tasuta, kuid eestkostjal on õigus eestkoste teostamisest talle tekkinud kulutuste hüvitamisele eestkostetava vara arvel.

Kontrollitud:

Eestkoste alaealise üle

Eestkoste alaealise üle

Alaealise juures räägitakse eestkostest siis, kui tema kummalgi vanemal ei ole esindusõigust või kui lapse päritolu ei ole võimalik kindlaks teha. Eestkostja määrab kohus, perekonnaseaduses on loetletud isikud (nt valla- või linnavalitsuse ametnik, politseinik, raviasutuse või hoolekandeasutuse juht, eestkostet vajava lapse sugulased), kes on kohustatud teatama valla- või linnavalitsusele ja kohtule eestkostet vajavast isikust.

Kontrollitud: