Koopia õigsuse kinnitamine

Koopia õigsuse kinnitamine

Dokumendid välismaal

Kus ja kes saab kinnitada dokumendi ( id kaardi) õigsust, kui on vaja id kaardi koopia saata välisriiki?

Soovitan Teil selle küsimusega pöörduda vastava riigi esindusse Eestis. Mõningaid dokumente saab kinnitada vastava riigi konsulaarametnik, ka notar saab  kinnitada elektroonilise ärakirja, sh skaneeritud koopia, õigsust. Sõltub kasutamise otstarbest ja riigist, milles dokumendi koopiat kasutada kavatsetakse.

Vastatud:
08.08.2023

Legaliseerimine

Legaliseerimine

Avaliku dokumendi kasutamiseks välisriigis, kes ei ole ühinenud Haagi konventsiooniga ehk kus ei kehti apostilliga kinnitamine, ja millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb dokument legaliseerida. Legaliseerimine on keerulisem protseduur. Dokument esitatakse oma riigi pädevale ametiasutusele, kelleks on Välisministeeriumi konsulaarosakond või välisesindus, kes kontrollib dokumendi õigsust ja edastab selle siis teise riigi pädevale ametiasutusele, kelleks on välisriigi välisesindus või välisministeerium.

Kontrollitud: