Milliseid dokumente ei saa legaliseerida?

Avalikku dokumenti ei legaliseerita kui:

  • välisriigis antud originaaldokument ei ole legaliseeritud rahvusvahelise tavaõiguse kohaselt;
  • avaliku dokumendi sisu ei vasta tõele;
  • avalik dokument on välislepingu kohaselt kehtiv ilma mingi muu tõestuseta;
  • asjaolud viitavad avaliku dokumendi esialgse sisu ebapädevale muutmisele;
  • avalik dokument on rikutud;
  • tähtajaline avalik dokument on kehtetu;
  • on alust arvata, et avaliku dokumendi kinnitanud isikul puudus pädevus avaliku dokumendi kinnitamiseks;
  • avalik dokument on legaliseeritud kasutamiseks teises riigis;
  • avaliku dokumendi on legaliseerinud teine Eesti konsulaarametnik.
Kontrollitud: