Vahekohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal

Vahekohus e. arbitraaž on alternatiivse vaidluste lahendamise vorm, milles õigusliku vaidluse osapooled annavad oma seisukohad sõltumatule kolmandale osapoolele otsustamiseks. Vahekohtu eeliseks kohtu ees on see, et pooled saavad tulemust suuremal määral kontrollida ning samuti suurem konfidentsiaalsus. Tüüpiliseks näiteks Eesti vahekohtust on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus.

Kui Eesti vahekohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti vahekohtu otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas.

Üldjuhul selleks, et ühe riigi vahekohtuotsust oleks võimalik teises riigis täita, peab olema nende riikide vahel sõlmitud rahvusvaheline leping (nt õigusabileping, mõlemad riigid on ühinenud vastava konventsiooniga vms). Niisuguse lepinguga määratakse kindlaks nõuded, millele otsus peab vastama, et teisel riigil oleks seda võimalik tunnustada. Täitmise eelduseks on otsuse tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine. Rahvusvahelise lepinguga sätestatakse ka asutused, mille kaudu dokumendid peavad liikuma.

Põhiline viis vahekohtuotsuste tunnustamiseks on Välisriigi vahekohtu otsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni, sõlmitud New Yorgis 10.06.1958, alusel. Konventsiooni leiate siit. Konventsioon rakendub Eesti suhtes alates 28.11.1993 tehtud vahekohtuotsuste suhtes.

Konventsiooni osalisriigid leiate siit. Osalisriigid mai 2020 aasta seisuga on järgnevad: Afganistan, Albaania, Antigua ja Barbuda, Alžeeria, Ameerika Ühendriigid, Araabia Ühendemiraadid, Argentiina, Armeenia, Austraalia, Austria, Aserbaidžaan, Bahama, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belau, Belgia, Benin, Boliivia, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Brasiilia, Brunei, Bulgaaria, Burkina Faso, Cook’i saared, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Eesti, Egiptus, El Salvador, Elevandiluurannik, Filipiinid, Gabon, Ghana, Gruusia, Guatemala, Guinea, Haiti, Hiina, Hispaania, Holland, Honduras, Horvaatia, Iirimaa, Iisrael, India, Indoneesia, Iraan, Island, Itaalia, Jaapan, Jamaica, Jordaania, Kambodža, Kamerun, Kanada, Kasahstan, Katar, Keenia, Kesk-Aafrika Vabariik, Kolumbia, Korea, Kreeka, Kuuba, Kuveit, Kõrgõzstan, Küpros, Laos, Leedu, Lesotho, Libeeria, Liibanon, Luksemburg, Lõuna-Aafrika Vabariik, Läti, Madagaskar, Makedoonia, Malaisia, Mali, Malta, Maroko, Marshalli saared, Mauritaania, Mauritius, Mehhiko, Moldova, Monaco, Mongoolia, Montenegro, Mosambiik, Nepal, Niger, Nigeeria, Nikaraagua, Norra, Omaan, Pakistan, Panama, Paraguai, Peruu, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Püha Tool, Rootsi, Rumeenia, Rwanda, Saint Vincent ja Grenadiinid, Saksamaa, Sambia, San Marino, Saudi Araabia, Seišellid, Senegal, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Sri Lanka, Süüria, Šveits, Zimbabwe, Taani, Tai, Tansaania, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Tšehhi, Tšiili, Türgi, Uganda, Ukraina, Ungari, Uruguai, Usbekistan, Uus-Meremaa, Valgevene, Venemaa, Venezuela, Vietnam ja Ühendkuningriigid, Andorra, Angola,  Bhutan, Burundi, Cabo Verde, Comoros, Kongo DV,  Guyana, Papua Uus Guinea, Sao Tome ja Principe, Palestiina, Sudan, Tajikistan.

Kui Teile huvipakkuv riik ei ole konventsiooni osalisriigiks, peaksite omal algatusel uurima vastava riigi kohtust, kas Eesti vahekohtuotsuse tunnustamine ja täitmine on üldse võimalik. Kui on, siis mis dokumente mis keeles ja kuhu selleks esitama peab ning kui suur on kohtulõiv.

Kui võlgnik elab mõnes konventsiooni eelnimetatud osalisriigis (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda välisriigis võlgniku elukohajärgse kohtu või vajaduse korral Eesti Justiitsministeeriumi poole ja esitada taotlus vahekohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks antud konventsiooni alusel vastavas välisriigis.

Taotluses välisriigi pädevale asutusele tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress ning pangarekvisiidid, kuhu sisse nõutud rahasumma üle kanda. Rahvusvahelise ülekande puhul ei piisa tavapärasest arveldusarvenumbrist ning konto omaniku nimest – palume pöörduda panga poole ning küsida antud välisriigist ülekande saamiseks / tegemiseks vajalikke andmeid (näiteks SWIFT ja IBAN koodid, panga juriidiline nimi ja aadress jne). Taotluse näidise leiate siit.

Soovitame endale jätta kõigist asjakohastest dokumentidest koopiad.

Vahekohtuotsuse tunnustamiseks on Teil vajalik kokku koguda järgnevad dokumendid:

  • eelnimetatud taotlus välisriigi pädevale asutusele,
  • tunnustatava vahekohtuotsuse täielik kinnitatud koopia kahes eksemplaris,
  • vahekohtuotsuse aluseks oleva originaalleping või selle nõuetekohaselt kinnitatud koopia kahes eksemplaris,
  • eelnimetatud dokumentide (sh. ka Teie taotluse) tõestatud tõlked välisriigi ametlikku keelde. Tõlke kinnitab ametlik või vannutatud tõlk või diplomaatiline või konsulaaresindaja.

Olles kokku kogunud vajalikud dokumendid edastage need vastava riigi võlgniku elukohajärgsele kohtule (Soome puhul näiteks I astme kohus ehk käräjäoikeus) või vajaduse korral Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise õigusabi talitusele, kes edastab dokumendid omakorda välisriigi vastuvõtu asutusele.

Kui välisriigi kohus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest.

Otsuse tunnustamisest ja täitmisest keeldumist võib taotleda pool, kelle kahjuks on otsus tehtud, ainult siis, kui see pool esitab tunnustamist ja täitmist taotlevale kompetentsele ametkonnale kinnituse, et:

  • osapooled olid vastavalt nende kohta kehtivale seadusele mingil määral teovõimetud või nimetatud kokkulepe ei ole seaduse, mille alusel see on sõlmitud, või sellekohase viite puudumisel riigi, kus otsus tehti, õiguse järgi kehtiv; või
  • poolele, kelle kahjuks otsus on tehtud, ei teatatud nõuetekohaselt vahekohtuniku nimetamisest või vahekohtu protseduurist või ei olnud mingil muul põhjusel võimalik oma kaebusi esitada; või
  • otsus puudutab lahkheli, mis ei kuulu vahekohtus käsitlemisele ega vasta vahekohtule esitamise tingimustele või see sisaldab otsuseid küsimuste kohta, mis ei kuulu vahekohtu kompetentsi, tingimusel, et kui otsustusi vahekohtule esitatud ja mitte esitatud küsimuste kohta võib hoida lahus, siis seda otsuse osa, mis sisaldab otsustusi vahekohtule esitatud küsimuste kohta, on võimalik tunnustada ja täita; või
  • vahekohtuorgani koosseis või vahekohtumenetlus ei vastanud poolte kokkuleppele või sellise kokkuleppe puudumisel ei olnud see kooskõlas selle riigi, kus vahekohtupidamine toimus, õigusega; või
  • otsus ei ole veel lepingupooltele kohustuslikuks saanud, seda ei arvestata või selle täitmine on edasi lükatud selle riigi kompetentse ametkonna poolt, kus või vastavalt kelle seadusandlusele see otsus tehti.

Vahekohtu otsuste tunnustamisest ja täitmisest võib keelduda ka siis, kui selle riigi kompetentne ametkond, kus otsuse tunnustamist ja täitmist nõutakse, leiab, et lahkheli põhiküsimust ei ole võimalik lahendada vahekohtu kaudu selle riigi seadusandluse alusel või otsuse tunnustamine või täitmine oleks vastuolus selle riigi poliitikaga.

Kui välisriigi kohus on teinud tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse, edastatakse otsus Teile. Juhul kui on tegu tunnustamise otsusega, on üldjuhul määrusele lisatud ka täitemenetluse algatamise info. Tunnustatud kohtuotsuse täitmise korda reguleerib välisriigi seadus.

Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et kohtuotsuse tunnustamine antud konventsiooni alusel on aeganõudev protsess ning selleks võib kuluda aastaid. Kui Teil tekib pärast Eesti kohtule tunnustamise taotluse esitamist küsimusi, võite alati esitada menetlevale kohtule järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse. Vajadusel võib esitada järelepärimise Justiitsministeeriumi vahendusel.

Lisainfo: telefoni teel 620 8100, 5447 0031 ja 5877 5692 e-posti teel [email protected].

Kontrollitud: