Milline on legaliseerimise protseduur?

Dokumendi legaliseerimiseks tuleb esitada Välisministeeriumi konsulaarosakonnale isiklikult või posti teel kirjalik taotlus koos legaliseeritava dokumendiga ja tasuda riigilõiv 30 eurot dokumendi kohta. Dokument legaliseeritakse viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või allkirjanäidise saabumise päevast arvates.

Kontrollitud: