Kui palju peab lahutatud abikaasale ülalpidamist maksma?

Kui palju peab lahutatud abikaasale ülalpidamist maksma?

Ülalpidamise suurus määratakse kindlaks lähtudes ülalpidamist saama õigustatud abikaasa tavapärasest eluvajadusest ning arvestades abikaasade varalist seisundit ja elutingimusi abielu ajal.

Kohus võib jätta abikaasade senise varalise seisundi arvesse võtmata või arvestada seda ainult teatud ajavahemikku silmas pidades, kui senisest varalisest seisundist lähtumine kogu ülalpidamiskohustuse ajal ei oleks abielu kestust ning majapidamise ja sissetuleku hankimise korraldust arvesse võttes mõistlik.

Kontrollitud:

Mida teha, kui on õigus ülalpidamist saada, aga lahutatud abikaasa seda vabatahtlikult ei maksa?

Mida teha, kui on õigus ülalpidamist saada, aga lahutatud abikaasa seda vabatahtlikult ei maksa?

Kui kohustatud pool ei täida ülalpidamiskohustust, tuleb pöörduda kohtusse. Kohus mõistab lahutatud abikaasalt teise (õigustatud) abikaasa nõudel välja elatise.

Hageja (elatise saamiseks õigustatud lahutatud abikaasa) peab tõendama, et tema sissetulekud ja vara ei ole piisavad tema tavapäraste vajaduste rahuldamiseks (esitada tuleb vastavad tõendid).

NB! Elatise võib õigustatud isiku nõudel välja mõista ka ühekordselt makstava summana, kui selleks on oluline põhjus ja kohustatud isikut sellega ebaõiglaselt ei koormata.

Kontrollitud:

Millistel juhtumitel ei saa lahutatud abikaasa ülalpidamist nõuda?

Millistel juhtumitel ei saa lahutatud abikaasa ülalpidamist nõuda?

Kohus võib vabastada lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustusest, piirata kohustust ajaliselt või vähendada elatise suurust, kui elatise maksmine oleks äärmiselt ebaõiglane, arvestades muu hulgas õigustatud isiku hooldada või kasvatada jäetud ühise lapse huve, kui:

Kontrollitud:

Kui kaua peab ülalpidamist lahutatud abikaasale andma? Kas võib nõuda ka tagasiulatuvalt?

Kui kaua peab ülalpidamist lahutatud abikaasale andma? Kas võib nõuda ka tagasiulatuvalt?

Vanuse või terviseseisundi tõttu ülalpidamisnõude korral tuleb maksta nii kaua, kuni ülalpidamist saama õigustatud isikult, ja niisuguses ulatuses, milles ülalpidamist saama õigustatud isikult, ei või endale sissetuleku hankimist eeldada. /PKS § 73 lg 2/

Ühise lapse hooldamise tõttu ülalpidamisnõude korral kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. /PKS § 72/

Ülalpidamiskohustus lõpeb õigustatud isiku uuesti abiellumise, samuti õigustatud isiku või kohustatud isiku surma puhul. /PKS § 79/

Kontrollitud: