Kas abikaasad võivad sõlmida notariaalse kokkuleppe ülalpidamiseks peale lahutust?

Notariaalselt tõestatud kokkuleppega võivad abikaasad lahutusjärgse ülalpidamiskohustuse kindlaks määrata.

NB! Kokkulepe, millega välistatakse lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustus või piiratakse seda ebamõistlikult, on tühine. Ülalpidamisleping lõpeb õigustatud või kohustatud isiku surmaga. /PKS § 78/

Riigikohtu seisukohtadega lahus elava ja lahutatud abikaasa ülalpidamise kohta  saab tutvuda siin: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-10-13 (RKTKo 13.03,13, nr 3-2-1-10-13) ning RKTKo 28.09.2016;3-2-1-61-16; 

Kontrollitud: