Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Tere, KÜ vahetus üldkoosolekul juhatus ja hiljem ilmnes, et kuna haldusteenuse tasu ei tõstetud, ei ole võimalik maksta korraga juhatuse liikme ja haldusteenuse tasu.

Loe edasi
Kinnisvara ostmine ja müümine

Tere, Küsimus järgmine: 2022 septembris sai müüdud garaaz, notari juures tehtud ostu/müügi leping. Hiljem osutus et garaaz lekib ning ma ei olnud seda teavitanud. Lasin ehitajal vea parandada, pandi uus tõrvapapp katusele ning pool aastat hiljem väidab ostja jälle, et katus lekib.

Loe edasi

Tere Arendaja paigaldas välise madalpinge elektrikaabli läbi naabri kinnistu, mis ei vasta ehitusprojektile ning kasutusloa saamiseks vallale esitatud dokumentidele. Naaber samuti ei olnud asjaolust teadlik, kuna tegemist on uue arendamisega. Servituut pole tehtud.

Loe edasi

Tere! Mure korteriühistu ning keskküttega. 18. novembri hommikul tundsin, et korter on tunduvalt jahedam kui tavaliselt.

Loe edasi

Tere. Küsimus ei ole õunapuust aias ega pingist selle all. Inimesel on mure. Küsimus on korteris olevates tubades (va korteri ühiskasutatavad ruumid), kus inimene on aastakümneid oma raha eest soetatud esmete keskel elanud.

Loe edasi

Tere. KAS ja MILLAL saab üks korteri kaasomanik nõuda terve kaasomandis oleva korteri sundmüüki? Kui saab, siis palun milliste õigusaktide alusel? Aitah!

Loe edasi

Tere! Kui kortermaja on erikujuline ja seal on osad korterid ühise koridoriga, kuhu pääseb ühisomandi ukse kaudu ja on ka kortereid, kuhu pääseb otse korteri välisuksest ehk kui korteri ukst vahetada, siis muutub ka hoone välisilme. Kas see uks on siis ühisomand või eraomand?

Loe edasi

Tere. Kas korteriühistu e-koosolekul antud poolt hääl koos tingimustega loetakse vastu hääleks? Nt. kui otsuse poolt oli üle poole korteri omanikest, aga nendest üle poolte oli lisa tingimus siis otsust vastu ei võetud. Tänud

Loe edasi

Millistel alustel peab vahetama korterelamu rõdupiirded? Kas tohib vahetada betoonpiirded klaaspiirdete vastu? 

Loe edasi

Tere, kas KÜ otsus on seaduslik, kui üld koosolekul otsustati liikmete hääletamisega teha täielik maja renoveerimine? Majas kokku on 80 korterit. koosolekul osales 51 hääli. 30 hääli otsustas poolt. ja 21 hääli otsustas vastu.

Loe edasi
Kinnisvara

Omandi tekkimine on kinnisasjade ja vallasasjade puhul sätestatud erinevalt. Vallasasjade puhul on omandi üleandmiseks omandaja ja võõrandaja vahel vaja sõlmida leping ja asi reaalset üle anda (valdus üle anda käest kätte või näiteks auto puhul võtmete ja dokumentide üleandmine).

Loe edasi

Kui kaasomanikud soovivad kaasomandit lõpetada selliselt, et ühest kaasomanikust saab kinnisasja omanik, võõrandavad (müüvad, kingivad) teised kaasomanikud oma kaasomandiosad talle.

Loe edasi

Kinnisasja valdamise ja kasutamise korras (nt kes kasutab millist parkimiskohta hoovis) võivad kaasomanikud kokku leppida sõlmides vastava kokkuleppe ja tehes sellekohase kande kinnistusraamatusse.

Loe edasi
Kinnisvara, Kinnisvara ostmine ja müümine

Lepingupoolte esitatud andmete alusel koostatakse notari poolt lepingu projekt. Projekti koostamise käigus teostatakse kontrollid vastavatesse registritesse (kinnistusraamat, äriregister, rahvastikuregister jne), tuvastatakse võimalikud loodus- ja muinsuskaitselised piirangud jne.

Loe edasi

Kinnistusraamatut pidavale maakohtu kinnistusosakonnale edastab kinnistamisavalduse ja selle lisadokumendid notar kasutades selleks e-notari infosüsteemi. Kinnistamisavaldus registreeritakse elektroonilises kinnistuspäevikus automaatselt ning see vaadatakse kohtunikuabi poolt 30 päeva jooksul läbi.

Loe edasi

Tere Kas tähtajalise üürilepingu ennetähtaegselt lõpetamiseks loetakse mõjuvaks põhjuseks korteris asuvat ventilatsiooniava, mis on ühenduses kõrval oleva korteriga ja kust kostub inimeste rääkimine selgelt ja väga häirivalt minu korterisse.

Loe edasi
Kinnisvara ostmine ja müümine

Tere, kui on plaanis osta valmimisjärgus korter, tähendab see esmalt arendajaga võlaõiguslepingu sõlmimist (VÕL), millega tuleb ostjal tasuda müüjale 10% korteri kogumaksumusest. Ostjal on plaanis tasuda ülejäänud summa pangalaenuga.

Loe edasi

Tere. Olen pöördunud valla poole,et erateele sundvalduse seadmine teha. Tee on kolmele kinnistule ainuke sissesõidutee, mis erastati eesti ajal.Servituuti ei taha tee omanik seada.Vald keeldub sundvalduse seadmisest.

Loe edasi

Tere! Oleme elukaaslasega 15 aastat koos olnud, meil on kaks last ning ühiselt soetatud kinnisvara korteri näol, kus lepingus oleme mõlemad võrdsetel alustel omanikud, ent laenumakseid on ühise kokkuleppe tulemusel maksnud terves ulatuses seni elukaaslane.

Loe edasi

Küsimus seoses ebameeldiva ja üleoleva naabriga, kes suitsetab ja rikub kodukorda. Täpsemalt sai kuu aega tagasi vastu võetud uus kodukord kuhu panime punkti, et rõdudel ja akendel suitsetamine on keelatud.

Loe edasi